CSV dosyası üzerinden envanteri dışa veya içe aktarma (Shopify yöneticisi)

Tek konumunuz varsa bu konumdaki envanter adetlerinizi içeren bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Birden çok konumunuz varsa bunların hepsindeki envanter adetlerinizi içeren bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz. Envanter adetlerini güncellemek için, dışa aktarılan bu envanter CSV dosyasını şablon olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra Shopify'ı her bir ürünün envanter adetleriyle güncellemek için CSV dosyasını içe aktarabilirsiniz.

Envanter CSV dosyası biçimi

Envanter CSV dosyası, konumunuzdaki ürünleri, ürün varyasyonlarını ve bunların envanter adetlerini benzersiz bir şekilde tanımlayan bilgiler içerir. Bu, Shopify ile kullandığınız diğer CSV dosyalarınıza benzer ancak bu dosyada farklı sütunlar bulunur.

Envanter miktarlarınızı içe aktarmayı planlıyorsanız aşağıdaki sütunları içeren bir CSV dosyası oluşturmanız gerekir:

 • Handle - Tanıtıcılar her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk içermezler. Tanıtıcı, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.
 • Title - Title sütunu isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir.
 • Option1 Name - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Color. Bir ürünün seçeneği yoksa bu, Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option1 Value - Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Black. Seçeneği olmayan ürünler için bu, Default Title olarak ayarlanmalıdır.
 • Option2 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option2 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Name - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • Option3 Value - Yukarıdaki gibidir ancak boş bırakılabilir.
 • SKU - SKU sütunu isteğe bağlıdır. Bunu eklerseniz değerler boş bırakılabilir. Şu anda Shopify'da SKU'ların benzersiz olması gerekmez.
 • <Name of location> - Sütun adının belirttiği konumdaki envanterin miktarı.

  Sütun başlığı, büyük/küçük harf duyarlıdır ve konumlarınızdan birinin adı olmalıdır. Envanter güncellemek istediğiniz her konum için bir sütun ekleyin. Diğer tüm konum sütunlarını ve başlıklarını kaldırın.

  Sayı pozitif, negatif veya 0 olabilir. Ürünün hiçbir zaman konumda stoklanmadığını belirtmek için Not stocked olarak da giriş yapabilirsiniz.

Bir varyasyonu benzersiz bir şekilde tanımlamak için Handle, Option1 Value, Option2 Value ve Option3 Value sütunları için değer belirtin.

Envanter CSV dosyanızın doğru biçimde olması ve bir .csv dosya uzantısı içermesi gerekir.

Envanteri dışa aktar

Konum için, benzersiz olarak tanımlamış ürünlerinizi veya ürün varyasyonlarınızı içeren bir şablon oluşturmak ya da envanter adetlerini diğer sistemlerde veya süreçlerde kullanıma yönelik olarak dışa aktarmak için bir envanter CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. Dışa aktar'a tıklayın.
 3. Dışa aktarmak istediğiniz satırları belirtin.
 4. Envanteri dışa aktar'a tıklayın.

Envanteri içe aktarma

Envanteri dışa aktarmadan önce doğru dosya biçiminde CSV dosyası oluşturduğunuzdan emin olun.

İçe aktarma prosedürü yalnızca envanter adetlerini günceller (bunların üzerine yazar). Bu prosedür, konum oluşturmaz veya ürünleri tanımlayan değerleri güncellemez.

Envanter adetlerini içe aktardığınızda envanter verilerinizin üzerine yazılır. Bu nedenle, devam eden satışlar veya manuel değişiklikler gibi diğer envanter düzeltmeleri gerçekleşmediğinde yalnızca envanterinizi içe aktarmanız gerekir.

Basamak

 1. Ürünler > Envanter'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. CSV dosyanızı seçin.
 4. Import inventory (Envanteri içe aktar) seçeneğine tıklayın.
 5. İçe aktarmak istediğiniz envanteri doğrulayıp İçe aktarımı başlat'a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene