Ürünün envanter geçmişini görüntüleme (Shopify yöneticisi)

Bir ürünün envanterini takip etmek için Shopify'ı kullanıyorsanız ürünün envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ürünün varyasyonları varsa takip edilen her bir varyasyonun envanter geçmişini görüntüleyebilir, ancak aynı anda tüm varyasyonların envanter geçmişini görüntüleyemezsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişinin yalnızca son 90 gününü görüntüleyebilirsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter geçmişini görüntülediğinizde envanter düzeltmeleriyle ilgili şu bilgileri görürsünüz:

  • Tarih - her bir düzenlemenin tarihi
  • Etkinlik - aktarım veya sipariş gibi düzenlemeye neden olan etkinlik
  • Düzenleyen: - düzenlemeyi yapan personel
  • Düzenleme - düzenleme değişikliğinin negatif veya pozitif değer olarak adedi
  • Adet - düzenlemeden sonraki envanter adedi

Adımlar:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene