ดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้า (Shopify admin)

หากกำลังใช้งาน Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถเรียกดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า คุณก็สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละชนิดที่ติดตามอยู่ได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ในคราวเดียว

คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

  • วันที่ - วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • กิจกรรม - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การถ่ายโอนสินค้าหรือคำสั่งซื้อ
  • เปลี่ยนแปลงโดย - พนักงานที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • พร้อมใช้งาน - ปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานหลังจากการแก้ไข
  • จองไว้แล้ว - จำนวนหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ ระบบจะไม่นับหน่วยสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าเป็นหน่วยที่จองไว้แล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี