ดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้า (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

หากคุณใช้ Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีหลายตัวเลือกสินค้า คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ติดตามอยู่ได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในคราวเดียวได้

คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

  • วันที่ - วันที่ทำการปรับแก้
  • กิจกรรม - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการปรับปรุง เช่น การถ่ายโอนสินค้าหรือคำสั่งซื้อหากพนักงานเป็นผู้ทำการปรับปรุง ชื่อพนักงานก็จะปรากฏอยู่ในรายชื่อ
  • ไม่พร้อมจำหน่าย - สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายหลังจากการปรับปรุง
  • จองไว้แล้ว - จำนวนหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ ระบบจะไม่นับหน่วยสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าเป็นหน่วยที่จองไว้แล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ
  • พร้อมจำหน่าย - ปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่ายหลังจากการปรับปรุง และไม่ผูกมัดกับคำสั่งซื้อใดๆ หรือถูกสำรองไว้เป็นไม่พร้อมจำหน่าย
  • มีอยู่ - สินค้าคงคลังที่ "มีอยู่" หลังจากการปรับปรุงและนี่คือผลรวมของสินค้าคงคลังที่ “จองไว้แล้ว ” “ไม่พร้อมจำหน่าย” และ “พร้อมจำหน่าย” ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลัง

ขั้นตอน:

คุณยังสามารถตรวจสอบการปรับปรุงที่แอปจากภายนอกดำเนินการหรือตามกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน Shopify ในหน้านี้ได้อีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของร้านค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี