ตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลัง (Shopify admin)

ก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูหรือปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าต่างๆ ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าดังกล่าวก่อน หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น ประวัติสินค้าคงคลังจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 90 วัน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี