ตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลัง (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถเรียกดูหรือปรับระดับสินค้าคงคลังของสินค้าต่างๆ ได้ หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นจะสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังจะได้เป็นเวลา 90 วัน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี