ฮาร์ดแวร์ของ Shopify POS

ชุดเครื่องมือฮาร์ดแวร์สำหรับ Shopify POS


Retail Kit
Retail Kit
Custom Kit
Custom Kit

ฮาร์ดแวร์ POS ที่รองรับ


POS Go
POS Go
mPOP
mPOP
เครื่องอ่านบัตร
เครื่องอ่านบัตร
ลิ้นชักเก็บเงิน
ลิ้นชักเก็บเงิน
เครื่องสแกนบาร์โค้ด
เครื่องสแกนบาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
แท่นวางอุปกรณ์
แท่นวางอุปกรณ์


ฮาร์ดแวร์ POS ที่เลิกจำหน่ายแล้ว
ฮาร์ดแวร์ POS ที่เลิกจำหน่ายแล้ว

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี