แอป Customer View

แอป Customer View จะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Android เป็นพื้นที่แสดงผลให้กับลูกค้าสำหรับ Shopify POS โดยในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับตะกร้าสินค้าของลูกค้า:

 • ชื่อ จำนวน และราคาของสินค้าเฉพาะรายการ
 • ชื่อและอีเมลของลูกค้า (ไม่บังคับ)
 • ส่วนลด
 • ภาษี
 • ยอดรวมทั้งหมดและยอดรวมแยกรายการในคำสั่งซื้อ
 • ใบเสร็จรับเงิน

อุปกรณ์ Android ที่ใช้งานแอป Customer View จะจับคู่กับอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณผ่านเครือข่าย Wifi ของคุณ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายและสัญญาณความถี่ Wifi เดียวกัน (2.4GHz หรือ 5GHz)

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์

อุปกรณ์ Android ของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • Android เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า
 • แท็บเล็ต 7 ถึง 8 นิ้ว
 • มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Google Play

จับคู่ Shopify POS กับ Customer View

หลังจากที่ Customer View จับคู่กับอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณแล้ว ระบบจะรักษาการจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า

 2. แตะที่ "ตั้งค่าฮาร์ดแวร์" > "Customer View"

 3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอของแอปเพื่อดาวน์โหลด Customer View ลงบนอุปกรณ์ Android ของคุณและจับคู่กับ Shopify POS

 4. หากต้องการรักษาการเชื่อมต่อและ/หรืออนุญาตให้แอปเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าทั้งสองแอปนั้นทำงานในพื้นหน้า

ปรับแต่งแอป Customer View

คุณสามารถปรับแต่งแอป Customer View ได้ที่ Shopify POS

 • เลือกข้อความที่จะแสดงใน Customer View สำหรับตอนที่ไม่มีธุรกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

 • เปิดใช้หรือปิดใช้การจัดเก็บอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า
 2. ในส่วนฮาร์ดแวร์ ให้แตะที่ "จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ"
 3. แตะที่ Customer View
 4. แก้ไขการแสดงผลเริ่มต้น:
  • หากต้องการป้อนข้อความแบบกำหนดเอง ให้แตะที่แก้ไขข้อความต้อนรับ
  • หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการจัดเก็บอีเมล ให้สลับช่องทำเครื่องหมายการจัดเก็บอีเมล

เลิกเชื่อมต่อ Customer View กับ Shopify POS

คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อ Customer View กับ Shopify POS ได้ทุกเมื่อ

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า

 2. ในส่วนฮาร์ดแวร์ ให้แตะที่ "จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ"

 3. แตะที่ Customer View

 4. แตะที่ลืม Customer View

การใช้งานแอป Customer View

เมื่อจับคู่แอป Customer View กับ Shopify POS แล้ว แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่กำลังดำเนินการบนอุปกรณ์ Shopify POS ที่จับคู่อยู่

การแก้ไขปัญหา

หากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อระหว่าง Shopify POS และแอป Customer View ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ปิด Shopify POS และแอป Customer View

 2. เปิด Shopify POS แล้วแตะที่ > การตั้งค่า

 3. แตะที่ ติดตั้งฮาร์ดแวร์

 4. ในหน้าการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ให้แตะที่ Customer View

 5. หากแอป Customer View ยังคงแสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ ก็ให้แตะปุ่ม - ข้าง Customer View เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

 6. หากแอป Customer View กำลังยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wifi ก็ให้ปิดโหมดประหยัดพลังงาน

 7. เปิดแอป Customer View และจับคู่กับ Shopify POS

 8. หากแอป Customer View ยังไม่เชื่อมต่อ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี