แอป Customer View

แอป Customer View จะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Android เป็นพื้นที่แสดงผลให้กับลูกค้าสำหรับ Shopify POS โดยในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับตะกร้าสินค้าของลูกค้า:

 • ชื่อ จำนวน และราคาของสินค้าเฉพาะรายการ
 • ชื่อลูกค้า
 • ส่วนลด
 • ภาษี
 • ยอดรวมทั้งหมดและยอดรวมแยกรายการในคำสั่งซื้อ

แอป Customer View จะจับคู่กับ Shopify POS ผ่านเครือข่ายในพื้นที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกันโดยใช้ WiFi หรือ Ethernet

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์

อุปกรณ์ของคุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ที่ใช้งาน Android เวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
 • แท็บเล็ต 7 ถึง 8 นิ้ว
 • มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้า Google Play

จับคู่ Shopify POS กับ Customer View

หลังจากอุปกรณ์ Shopify POS จับคู่กับแอป Customer View แล้ว ระบบจะรักษาการจับคู่ดังกล่าวไว้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะที่ เพิ่มเติม > การตั้งค่า
 2. แตะ ฮาร์ดแวร์ > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์
 3. แตะ หน้าจอแสดงผลที่ลูกค้าจะเห็น > แอป Customer View สำหรับ Android หากคุณอยู่ในประเทศที่ไม่รองรับเครื่อง POS ให้คลิกที่ หน้าจอแสดงผลที่ลูกค้าจะเห็น
 4. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอของแอปเพื่อดาวน์โหลดแอป Customer View ลงในอุปกรณ์ของคุณและจับคู่กับแอป Shopify POS
 5. หากต้องการรักษาการเชื่อมต่อไว้หรืออนุญาตให้แอปเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปทั้งสองกำลังทำงานในพื้นหน้า

หากคุณนําทางออกจากแอป Shopify POS หรือหากอุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหลดสลีปและหน้าจอดับไป จากนั้นอาจมีแบนเนอร์แสดงขึ้นมาว่า ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้ว ให้ไปที่ Shopify POS เพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง การปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณหรือเปิด Shopify POS ควรเชื่อมต่อ Customer View อีกครั้ง หากยังไม่ได้ผล ให้แตะที่ ไม่ได้ผลใช่หรือไม่ ลองจับคู่อีกครั้ง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่

Customer View สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นผ่าน WiFi หรือ Ethernet ได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนระหว่าง WiFi และ Ethernet ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการจับคู่ตั้งแต่เริ่มต้น

หากคุณยังคงประสบปัญหาการจับคู่อยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการแก้ไขปัญหา

เลิกเชื่อมต่อ Customer View กับ Shopify POS

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ Customer View กับแอป Shopify POS ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify POS ให้แตะที่ “” > “การตั้งค่า
 2. ในส่วนฮาร์ดแวร์ ให้แตะที่ “จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ
 3. แตะที่ Customer View
 4. แตะที่ลืม Customer View

การใช้งานแอป Customer View

เมื่อจับคู่แอป Customer View กับแอป Shopify POS แล้ว แอปดังกล่าวจะแสดงข้อมูลการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่กำลังดำเนินการบนอุปกรณ์ Shopify POS ที่จับคู่อยู่

ปรับแต่งแอป Customer View

คุณสามารถปรับแต่งแอป Customer View ได้จากแอป Shopify POS

 • เลือกข้อความที่จะแสดงใน Customer View สำหรับตอนที่ไม่มีธุรกรรมอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

การแก้ไขปัญหา

หากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเชื่อมต่อระหว่างแอป Shopify POS กับแอป Customer View ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์แอป Customer View เสียบปลั๊กอยู่
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณมีความเสถียร
 3. ตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน โดยอุปกรณ์ควรใช้ SSID เดียวกันหากใช้ WiFi
 4. ยกเลิกการเชื่อมต่อแอป Customer View กับแอป Shopify POS
 5. ปิดแอป Shopify POS และแอป Customer View
 6. เปิดแอป Shopify POS และแอป Customer View แล้วจับคู่แอปดังกล่าว
 7. หากแอป Customer View ยังไม่เชื่อมต่อ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี