Aplikacja Customer View

Za pomocą aplikacji Customer View można uzyskać wgląd w dane dotyczące klientów Shopify POS. Podczas realizacji zakupu w widoku klienta wyświetlane są następujące informacje o koszyku klienta:

 • nazwa, ilość i cena pozycji
 • nazwisko klienta
 • rabaty
 • podatki
 • suma i suma częściowa zamówienia

Urządzenie z uruchomioną aplikacją Customer View jest parowane z urządzeniem Shopify POS za pośrednictwem sieci WiFi. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci i częstotliwości Wi-Fi (2,4 GHz lub 5 GHz).

Wymagania dotyczące urządzenia

Twoje urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

 • urządzenie z oprogramowaniem Android w wersji 7.0 (Nougat) lub wyższej
 • Tablet od 7 do 8 cali
 • musi mieć dostęp do sklepu Google Play

Sparuj Shopify POS i Customer View

Po sparowaniu aplikacji Customer View z urządzeniem Shopify POS zostanie ona sparowana.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. Naciśnij opcję Skonfiguruj sprzęt > Customer View.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, aby pobrać aplikację Customer View na swoje urządzenie i sparować ją z Shopify POS.

 4. Aby utrzymać połączenie lub zezwolić aplikacjom na automatyczne ponowne łączenie, sprawdź, czy obie aplikacje działają na pierwszym planie.

Jeśli opuszczasz aplikację Shopify POS lub jeśli urządzenie przejdzie w stan uśpienia i ekran stanie się czarny, możesz zobaczyć baner z napisem Odłączony. Odwiedź aplikację Shopify POS w celu ponownego połączenia. Odblokowanie urządzenia lub otwarcie Shopify POS powinno spowodować ponowne podłączenie Customer View. Jeśli to nie zadziała, naciśnij opcję Nie działa? sparuj ponownie i wykonaj kroki parowania.

Jeśli nadal masz problemy z parowaniem, wykonaj kroki opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Rozłącz Customer View i Shopify POS

W dowolnym momencie możesz odłączyć Customer View od aplikacji Shopify POS.

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij > Ustawienia.

 2. W sekcji Sprzęt naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.

 3. Naciśnij Customer View.

 4. Naciśnij opcję Zapomnij Customer View.

Korzystanie z aplikacji Customer View

Gdy aplikacja Customer View jest sparowana z Shopify POS, wyświetlają się w niej informacje o realizacji zakupu dla każdego zamówienia przetwarzanego za pomocą sparowanego urządzenia Shopify POS.

Skonfiguruj aplikację Customer View

Aplikację Customer View można skonfigurować w aplikacji Shopify POS.

 • Wybierz wiadomość, jaka jest wyświetlana dla klientów, jeśli aktualnie nie jest realizowana żadna transakcja.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem między aplikacją Shopify POS a aplikacją Customer View, spróbuj wykonać następujące czynności.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy urządzenie z aplikacją Customer View jest podłączone.

 2. Sprawdź, czy połączenie z Wi-Fi jest stabilne.

 3. Sprawdź, czy urządzenia znajdują się w tej samej sieci. Powinny one mieć ten sam SSID, jeśli używasz Wi-Fi.

 4. Odłącz aplikację Customer View od aplikacji Shopify POS.

 5. Zamknij aplikację Shopify POS i aplikację Customer View.

 6. Otwórz aplikację Shopify POS i aplikację Customer View i sparuj je.

 7. Jeśli aplikacja Customer View nadal nie nawiązuje połączenia, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo