Aplikacja Customer View

Za pomocą aplikacji Customer View można uzyskać wgląd w dane dotyczące klientów Shopify POS. Podczas realizacji zakupu w widoku klienta wyświetlane są następujące informacje o koszyku klienta:

 • nazwa, ilość i cena pozycji
 • nazwa/nazwisko klienta
 • rabaty
 • podatki
 • suma i suma częściowa zamówienia

Aplikacja Customer View jest sparowana z Shopify POS za pośrednictwem sieci lokalnej. Upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej sieci lokalnej za pomocą WiFi lub Ethernet.

Wymagania dotyczące urządzenia

Twoje urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

 • urządzenie z oprogramowaniem Android w wersji 7.0 (Nougat) lub wyższej
 • Tablet od 7 do 8 cali
 • musi mieć dostęp do sklepu Google Play

Sparuj Shopify POS i Customer View

Po sparowaniu aplikacji Customer View z urządzeniem Shopify POS zostanie ona sparowana.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Więcej > Ustawienia.
 2. Naciśnij opcje: Sprzęt > Skonfiguruj sprzęt.
 3. Naciśnij opcję Ekran dla klienta > Aplikacja Customer View dla systemu Android. Jeśli masz siedzibę w kraju, w którym POS Terminal nie jest obsługiwany, kliknij przycisk Ekran dla klienta.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, aby pobrać aplikację Customer View na swoje urządzenie i sparować ją z aplikacją Shopify POS.
 5. Aby utrzymać połączenie lub zezwolić aplikacjom na automatyczne ponowne łączenie, sprawdź, czy obie aplikacje działają na pierwszym planie.

Jeśli opuścisz aplikację Shopify POS lub jeśli Twoje urządzenie przejdzie w stan uśpienia i ekran stanie się czarny, może wyświetlić się baner z napisem Odłączono; przejdź do Shopify POS, aby ponownie nawiązać połączenie. Odblokowanie urządzenia lub otwarcie aplikacji Shopify POS powinno spowodować ponowne podłączenie Customer View. Jeśli to nie zadziała, naciśnij opcję Nie działa? Sparuj ponownie i wykonaj kroki parowania.

Customer View może łączyć się z siecią lokalną poprzez Wi-Fi lub Ethernet, ale nie może przełączać się między Wi-Fi a Ethernetem bez fazy parowania na początku.

Jeśli problemy z parowaniem nie zostaną rozwiązane, wykonaj kroki opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Rozłącz Customer View i Shopify POS

W dowolnym momencie możesz odłączyć Customer View od aplikacji Shopify POS.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij > Ustawienia.
 2. W sekcji Sprzęt naciśnij opcję Zarządzaj podłączonym sprzętem.
 3. Naciśnij Customer View.
 4. Naciśnij opcję Zapomnij Customer View.

Korzystanie z aplikacji Customer View

Gdy aplikacja Customer View jest sparowana z Shopify POS, wyświetlają się w niej informacje o realizacji zakupu dla każdego zamówienia przetwarzanego za pomocą sparowanego urządzenia Shopify POS.

Skonfiguruj aplikację Customer View

Aplikację Customer View można skonfigurować w aplikacji Shopify POS.

 • Wybierz wiadomość, jaka jest wyświetlana dla klientów, jeśli aktualnie nie jest realizowana żadna transakcja.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem między aplikacją Shopify POS a aplikacją Customer View, spróbuj wykonać następujące czynności.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy urządzenie z aplikacją Customer View jest podłączone.
 2. Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
 3. Sprawdź, czy urządzenia znajdują się w tej samej sieci. Powinny one mieć ten sam SSID, jeśli używasz Wi-Fi.
 4. Odłącz aplikację Customer View od aplikacji Shopify POS.
 5. Zamknij aplikację Shopify POS i aplikację Customer View.
 6. Otwórz aplikację Shopify POS i aplikację Customer View i sparuj je.
 7. Jeśli aplikacja Customer View nadal nie nawiązuje połączenia, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo