เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จลงกระดาษ การจัดเตรียมร้านค้าของคุณก็จำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • Shopify POS บนอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เรารองรับ

รุ่นเครื่องพิมพ์ที่เรารองรับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรุ่นที่เรารองรับได้แก่:

รุ่นของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จมีจำหน่ายตามประเทศ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ หมายเลขโมเดล พื้นที่ที่ให้บริการ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics Bluetooth Star TSP143IIIBT เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมัน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอมเริกา
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics WiFi Star TSP143IIIW เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เยอรมัน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics Wired Star TSP143IIILAN (39463110) แคนาดา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics LAN TSP143IVUE แคนาดา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จระบบ Bluetooth/LAN/USB ของ Epson OmniLink TM-m30III เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เยอรมัน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson TM-m30II เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สเปน
ชุด Epson FP-81II RT FP-81II RT อิตาลี
mCP31LB ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร

การตรวจสอบชื่อรุ่น

หากคุณซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบใช้ LAN คุณอาจสังเกตเห็นว่าชื่อที่ปรากฏด้านหน้าของเครื่องพิมพ์คือ TSP100 ไม่ต้องกังวลไป เนื่องจากหมายเลขดังกล่าวไม่ได้แสดงชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์นั้นๆ แต่เป็นชื่อเครื่องพิมพ์ของ Star Micronics ทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

ในกรณีที่คุณต้องการยืนยันหมายเลขรุ่นที่แน่ชัดของเครื่องพิมพ์ ให้มองหาแท็กที่ตามปกติแล้วจะติดอยู่ด้านล่างเครื่องพิมพ์ โดยแท็กที่ว่านี้จะแสดง:

 • กลุ่มโมเดล (TSP100)
 • หมายเลขลำดับประจำสินค้า
 • พิกัดกำลังไฟฟ้า
 • หมายเลขรุ่น

เชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับเครื่องพิมพ์

ชุดเครื่องมือแบบกำหนดเองสำหรับการค้าปลีกจาก Shopify จะมีสายเคเบิลจำนวนสองสายที่มีตัวเชื่อมต่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยไว้ให้ โดยสายเคเบิลสายหนึ่งจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับลิ้นชักเก็บเงิน ส่วนอีกสายจะใช้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเราเตอร์ ขอให้ตรวจสอบว่าใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องสำหรับแต่ละกรณี

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไปยังลิ้นชักเก็บเงิน:

สายเคเบิลจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Shopify POS ไปยังลิ้นชักเก็บเงิน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จไปยังเราเตอร์:

สายเคเบิลจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Shopify POS ไปยังเราเตอร์

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ระบบจะตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ หากคุณมีเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้จากใน Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่

 2. ในส่วนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น

 3. เปิดใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น

พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว ระบบจะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยโดยสังเขป หลังจากนี้คุณควรพิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างใช้งานได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะจัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่

 2. แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ

 3. แตะทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี