เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT

## ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า iPhone ที่ใช้งาน iOS 12.5.1 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือใหม่กว่า

 • ร้านค้า Shopify อยู่ในประเทศอิตาลี

แอป Shopify POS จะใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับแอป Shopify POS
อุปกรณ์ คำอธิบาย
iPhone iPhone 7 หรือรุ่นใหม่กว่าซึ่งใช้ iOS 13 ขึ้นไป
iPad Air รุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าซึ่งใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป
iPad รุ่นที่ 5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าซึ่งใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป
iPad mini รุ่น 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าซึ่งใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป
iPad Pro iPad Pro ทุกรุ่นที่ใช้ iPadOS 13 ขึ้นไป
Android อุปกรณ์ Android ที่ใช้งานเวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือใหม่กว่า

หมายเหตุ: แอป Shopify POS ไม่รองรับ iOS เวอร์ชันเบต้า

ข้อกำหนดสิทธิ์อนุญาต iOS 14

หากคุณอัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็น iOS 14 หรือใหม่กว่า และใช้แอป Shopify จากภายนอก คุณอาจต้องเปิดใช้การติดตามข้ามเว็บไซต์ในการตั้งค่า iOS ของคุณ การติดตามข้ามเว็บไซต์จะช่วยให้แอป Shopify จากภายนอกที่คุณได้ติดตั้งในส่วน Shopify admin ของคุณเชื่อมต่ออยู่ใน Shopify Inbox, Shopify Point of Sale และแอป Shopify บนมือถือ

หากต้องการเปิดใช้งานการติดตามข้ามเว็บไซต์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ
 2. แตะที่ Shopify, Shopify POS หรือ Shopify Inbox
 3. เปิดใช้งาน “อนุญาตให้มีการติดตามข้ามเว็บไซต์

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify สำหรับผู้ขายในอิตาลี

หากต้องการข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับม้วนกระดาษเทอร์มอลและคําอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

เสียบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT ได้ คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอน:

 1. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จของคุณ

 2. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับเต้าเสียบไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

หากใส่กระดาษไว้ เครื่องก็จะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยออกมา

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT กับอุปกรณ์ POS ของคุณ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Epson FP-81 II RT จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องมีเครือข่ายที่ตั้งค่าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเราเตอร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

ขั้นตอน:

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟ และเปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยใช้สวิตช์ไฟ

 2. เสียบม้วนกระดาษพิมพ์ความร้อนลงในเครื่องพิมพ์

 3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับพอร์ต Ethernet บนเราเตอร์ของคุณ และตรวจสอบยืนยันว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายและ SSL ของคุณเปิดใช้แล้วในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ ซึ่งจะทำให้แอป Shopify POS สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ของคุณ

 4. ในแอป Shopify POS ให้แตะปุ่ม > การตั้งค่า > ตั้งค่าฮาร์ดแวร์

 5. แตะที่เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

 6. แอป Shopify POS จะสแกนหาเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งานหากพบเครื่องพิมพ์และไม่ได้ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่าน เครื่องพิมพ์ก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หากพบเครื่องพิมพ์และได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อได้ หากไม่พบเครื่องพิมพ์ คุณสามารถป้อนที่อยู่ DHCP ของหากคุณเพื่อทำการเชื่อมต่อ

 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

เปิดการเชื่อมต่อ SSL ของคุณ

 1. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และจอแสดงผลเข้ากับเครื่องพิมพ์

 2. ในแป้นตัวเลขให้กรอก 3333 จากนั้นกดปุ่ม Chiaveจอแสดงผลแบบปรับแต่งเองจะแสดง S - SCELTA FUNZIONE

 3. ป้อน 34 จากนั้นกด Conttag จนกว่าเซิร์ฟเวอร์เว็บ: แสดง SSL

 4. เปลี่ยน X เป็น 1 จากนั้นกด Contante

 5. กด Chiave เพื่อออกจากเมนู จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์

ค้นหาที่อยู่ IP ของคุณ (ที่อยู่ DHCP)

 1. เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และจอแสดงผลเข้ากับเครื่องพิมพ์

 2. ในแป้นตัวเลขให้กรอก 3333 จากนั้นกดปุ่ม Chiaveจอแสดงผลแบบปรับแต่งเองจะแสดง S - SCELTA FUNZIONE

 3. ป้อน 19 จากนั้นกดปุ่ม Contante เพื่อเข้าสู่การกําหนดค่า LAN

 4. ป้อน 1 เพื่อเปิดใช้ DHCP จากนั้นกดปุ่มContanteที่อยู่ DHCP จะปรากฏขึ้น

 5. กดปุ่ม , จากนั้นกด Chiave เพื่อออกจากเมนู

 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการพิมพ์ข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้กด “Sub Totale”

ไฟบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีเหลือง

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษ แล้วปิดฝา

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามที่จะทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ให้คุณใช้ช่องแบ่งที่ให้ไว้ อย่าพับกระดาษเมื่อป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถ ปรับแต่ง ช่องที่ปรากฏในใบเสร็จในเครื่องมือแก้ไขใบเสร็จในแอป Shopify POS และใน Shopify admin ได้

รหัสลอตเตอรี่

เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ Epson FP-81 II RT คุณสามารถเพิ่มรหัสลอตเตอรี่ไปยังใบเสร็จได้ โดยสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้ได้ในส่วนการดำเนินการเพิ่มเติมในรถเข็นของคุณในแอป Shopify POS

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมอื่นอย่างแสตมป์รายได้ให้กับคำสั่งซื้อที่ประมวลผลด้วย Shopify POS ได้หรือไม่

ไม่ใช่ในเวลานี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ระบบอาจสร้างค่าธรรมเนียมเป็นสินค้า ซ่อนจากร้านค้า และเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้าที่เกี่ยวข้องได้

ฉันสามารถเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือรหัสการเงินของลูกค้าที่จุดรับสินค้าได้หรือไม่

ไม่ได้ ข้อมูลนี้สามารถเพิ่มเป็นหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อหรือไปยังชื่อหรือที่อยู่ในโปรไฟล์ของลูกค้าได้

ฉันสามารถเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ CF ของลูกค้าลงในใบเสร็จทางการเงินได้หรือไม่

ไม่ได้ ข้อมูลนี้สามารถเพิ่มเป็นหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อหรือไปยังชื่อหรือที่อยู่ในโปรไฟล์ของลูกค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี