เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • แอป Shopify POS
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iPadOS 15 ขึ้นไป, iPhone ที่ใช้งาน iOS 15 ขึ้นไป หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

การซื้อกระดาษพิมพ์

สามารถใช้ม้วนกระดาษเทอร์มอลใดๆ กับเครื่องพิมพ์นี้ได้ หาก:

 • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
 • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

การติดตั้งและการตั้งค่า

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP143IIILAN จะเชื่อมต่อกับเครื่องข่ายของคุณโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องมีเครือข่ายที่ตั้งค่าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเราเตอร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

คุณได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าคุณมีสายเคเบิลที่จำเป็นก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ประเภทสายเคเบิล มองหาตัวเชื่อมต่อนี้ พร้อมจำหน่ายที่
สายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน
สายเคเบิลสำหรับลิ้นชักเก็บเงินรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์แบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าปลีกจาก Shopify หากคุณซื้อลิ้นชักเก็บเงินแยกต่างหาก คุณสามารถซื้อสายเคเบิลได้จากซัพพลายเออร์ของคุณ
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (สำหรับเชื่อมต่อกับเราเตอร์)
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่มีความยาวประมาณ 1 ม. จะแถมมาด้วยเมื่อคุณซื้อเครื่องพิมพ์นี้จาก Shopify แต่หากคุณซื้อจากที่อื่น โปรดอย่าลืมว่าคุณจำเป็นต้องซื้อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตด้วย

ขั้นตอน:

 1. เสียบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

 2. เปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยใช้สวิตช์ไฟ

 3. เสียบม้วนกระดาษพิมพ์ความร้อนลงในเครื่องพิมพ์

 4. ตัวเลือกเสริม: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับลิ้นชักเก็บเงินที่รองรับโดยใช้สายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน

 5. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจึงจะสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ดังกล่าวในแอป Shopify POS ได้

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100III LAN ด้านหลัง

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หากเครื่องพิมพ์ TSP143IIILAN ของคุณหยุดทำงาน

เครื่องพิมพ์ของคุณอาจไม่ทำงานด้วยเหตุผลหลายประการ

ขั้นตอน:

 1. ตรวจดูว่าสายเคเบิลของเครือข่ายคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว

 2. ตรวจสอบดูว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

 3. ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏบนหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ในแอป Shopify POS หรือไม่

 4. ลองปิด/เปิดเครื่องพิมพ์ของคุณ ซึ่งจะเป็นการรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และมักจะช่วยแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เครื่องพิมพ์มี

 5. หากต้องการตรวจแก้จุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ จากนั้นให้เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้งขณะที่ยังคงกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลเฟิร์มแวร์ออกมาแล้วจึงค่อยปล่อยปุ่มฟีด เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารที่พิมพ์ออกมาเพื่อดูว่าปัญหาดังต่อไปนี้ตรงกับข้อความที่แสดงหรือไม่:

 • ฉันเห็นข้อความ “ไม่มีการเชื่อมต่อกับโฮสต์”

หากเครื่องพิมพ์อยู่ไกลจากเราเตอร์ของคุณ

สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มามีความยาวเพียงแค่สามฟุต ดังนั้นหากเราเตอร์ของคุณอยู่หลังร้านค้า ส่วนระบบ POS อยู่ด้านหน้า สายเคเบิลก็จะไม่สามารถเชื่อมถึงได้

มีวิธีแก้ไขให้เลือกสองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ซื้อสายเคเบิลเครือข่ายที่ยาวขึ้นและเดินสายจากเราเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์

 • หากคุณไม่ต้องการให้ร้านค้าเต็มไปด้วยสายเคเบิลระโยงระยาง คุณสามารถซื้อเราเตอร์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายในร้านค้าของคุณได้

หากตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษ เสร็จแล้วจึงปิดฝา ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดควรหายไปและตัวบ่งชี้พร้อมใช้งานควรแสดงขึ้นมา

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ก็อย่าลืมใช้ตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III LAN

Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100III LAN หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี