เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ฮาร์ดแวร์นี้กับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • Shopify POS โฉมใหม่
 • iPad ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งาน iOS 13 หรือใหม่กว่า iPhone ที่ใช้งาน iOS 13 หรือใหม่กว่า หรืออุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้งานเวอร์ชัน 7.0 (Nougat) หรือใหม่กว่า

สถานที่ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP143IIILAN มีจำหน่ายที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify ในประเทศที่รองรับ

การซื้อกระดาษพิมพ์

สามารถใช้ม้วนกระดาษเทอร์มอลใดๆ กับเครื่องพิมพ์นี้ได้ หาก:

 • กว้าง 3 1/8 นิ้ว (80 มม.)
 • ยาวไม่เกิน 230 ฟุต (70 ม.)

สำหรับคำอธิบายวิธีการโหลดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้ดูคำแนะนำในคู่มือฮาร์ดแวร์ของผู้ผลิต

การติดตั้งและการตั้งค่า

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP143IIILAN จะเชื่อมต่อกับเครื่องข่ายของคุณโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้ คุณต้องมีเครือข่ายที่ตั้งค่าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเราเตอร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

คุณได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าคุณมีสายเคเบิลที่จำเป็นก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ประเภทสายเคเบิล มองหาตัวเชื่อมต่อนี้ พร้อมจำหน่ายที่
สายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน
สายเคเบิลสำหรับลิ้นชักเก็บเงินรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์แบบกำหนดเองสำหรับร้านค้าปลีกจาก Shopify หากคุณซื้อลิ้นชักเก็บเงินแยกต่างหาก คุณสามารถซื้อสายเคเบิลได้จากซัพพลายเออร์ของคุณ
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (สำหรับเชื่อมต่อกับเราเตอร์)
สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่มีความยาวประมาณ 1 ม. จะแถมมาด้วยเมื่อคุณซื้อเครื่องพิมพ์นี้จาก Shopify แต่หากคุณซื้อจากที่อื่น โปรดอย่าลืมว่าคุณจำเป็นต้องซื้อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตด้วย

ขั้นตอน:

 1. เสียบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

 2. เปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยใช้สวิตช์ไฟ

 3. เสียบม้วนกระดาษพิมพ์ความร้อนลงในเครื่องพิมพ์

 4. ตัวเลือกเสริม: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับลิ้นชักเก็บเงินที่รองรับโดยใช้สายเคเบิลลิ้นชักเก็บเงิน

 5. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตบนเราเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณจึงจะสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ดังกล่าวในแอป Shopify POS ได้

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100III LAN ด้านหลัง

หลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว อย่าลืม:

หากเครื่องพิมพ์ TSP143IIILAN ของคุณหยุดทำงาน

เครื่องพิมพ์ของคุณอาจไม่ทำงานด้วยเหตุผลหลายประการ

ขั้นตอน:

 1. ตรวจดูว่าสายเคเบิลของเครือข่ายคุณเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายของคุณแล้ว

 2. ตรวจสอบดูว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม

 3. ตรวจสอบดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏบนหน้าจอการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ในแอป Shopify POS หรือไม่

 4. ลองปิด/เปิดเครื่องพิมพ์ของคุณ ซึ่งจะเป็นการรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และมักจะช่วยแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เครื่องพิมพ์มี

 5. หากต้องการตรวจแก้จุดบกพร่องของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ จากนั้นให้เปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้งขณะที่ยังคงกดปุ่มป้อนกระดาษค้างไว้ ให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลเฟิร์มแวร์ออกมาแล้วจึงค่อยปล่อยปุ่มฟีด เครื่องพิมพ์จะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม ลองดูที่เอกสารที่พิมพ์ออกมาเพื่อดูว่าปัญหาดังต่อไปนี้ตรงกับข้อความที่แสดงหรือไม่:

 • ฉันเห็นข้อความ “ไม่มีการเชื่อมต่อกับโฮสต์”

หากเครื่องพิมพ์อยู่ไกลจากเราเตอร์ของคุณ

สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มามีความยาวเพียงแค่สามฟุต ดังนั้นหากเราเตอร์ของคุณอยู่หลังร้านค้า ส่วนระบบ POS อยู่ด้านหน้า สายเคเบิลก็จะไม่สามารถเชื่อมถึงได้

มีวิธีแก้ไขให้เลือกสองวิธีดังต่อไปนี้:

 • ซื้อสายเคเบิลเครือข่ายที่ยาวขึ้นและเดินสายจากเราเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์

 • หากคุณไม่ต้องการให้ร้านค้าเต็มไปด้วยสายเคเบิลระโยงระยาง คุณสามารถซื้อเราเตอร์เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายในร้านค้าของคุณได้

หากตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดกะพริบเป็นสีแดง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีกระดาษอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษ เสร็จแล้วจึงปิดฝา ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดควรหายไปและตัวบ่งชี้พร้อมใช้งานควรแสดงขึ้นมา

กระดาษติดขัด

หากป้อนกระดาษลงในเครื่องพิมพ์ใบเสร็จโดยทำมุมเอียง เครื่องพิมพ์อาจเกิดอาการกระดาษติดขัดได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จากนั้นลองป้อนกระดาษอีกครั้ง

หากคุณพยายามทำให้ใบเสร็จแคบกว่าความกว้าง 3 นิ้ว (7-8 ซม.) ที่ระบุไว้ ก็อย่าลืมใช้ตัวแบ่งที่ให้มา อย่าพับกระดาษเมื่อคุณป้อนลงในเครื่องพิมพ์

ปรับแต่งใบเสร็จ

คุณสามารถปรับแต่งทั้งเลย์เอาต์ใบเสร็จพื้นฐานและคำอธิบายธุรกรรมได้

ข้อจำกัดเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Star Micronics TSP100III LAN

Shopify POS จะไม่ทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ TSP100III LAN หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี