Star Micronics TSP143IIILAN-kvitteringsprinter

Betingelser

Hvis du vil bruge denne hardware sammen med din Shopify-butik, skal du opfylde følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad med iOS 15 eller nyere, en iPhone med iOS 15 eller nyere eller en kompatibel Android-enhed med version 10 eller nyere

Hvor man kan købe Star Micronics TSP143IIILAN-kvitteringsprinteren

Star Micronics TSP143IIILAN-kvitteringsprinteren kan købes i Shopifys hardwarebutik i understøttede lande.

Køb af printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir vil fungere sammen med printeren, hvis:

 • Bredden er 80 mm
 • Længden ikke overskrider 70 m.

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Installation og opsætning

TSP143IIILAN-kvitteringsprinteren oprette forbindelse til dit netværk via et Ethernet-kabel. Hvis du vil bruge denne printer, skal du have opsat et netværk på din lokation samt have en router, du kan forbinde til din printer via et Ethernet-kabel.

Inden du går i gang, skal du sørge for, at du har de kabler, du skal bruge.

Kabeltype Kig efter dette stik Tilgængeligt fra
Kabel til kontantskuffe
Der medfølger et kabel til kontantskuffen i det tilpassede sæt til detailhandlen fra Shopify. Hvis du har købt din kontantskuffe separat, bør du kunne købe et kabel af din leverandør.
Ethernet-kabel (til tilslutning til routeren)
Der medfølger et ca. 1 m langt Ethernet-kabel, når du køber denne printer hos Shopify. Hvis du køber den et andet sted, skal du huske, at du skal bruge Ethernet-kablet.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt kvitteringsprinteren i stikkontakten.

 2. Tænd for kvitteringsprinteren på tænd/sluk-knappen.

 3. Læg en rulle med termisk printerpapir ind i printeren.

 4. Valgfrit: Slut kvitteringsprinteren til en understøttet kontantskuffe ved hjælp af kablet til kontantskuffen.

 5. Tilslut kvitteringsprinteren til Ethernet-porten på routeren. Det gør det muligt at registrere printeren i Shopify POS-appen.

TSP100III LAN-kvitteringsprinter, bagside

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Hvis din TSP143IIILAN-printer holder op med at fungere

Der kan være flere årsager til, at din printer ikke fungerer.

Fremgangsmåde:

 1. Tjek, at netværkskablet er tilsluttet den trådløse router.

 2. Kontrollér, at du har forbindelse til internettet. Din printer kræver et internetsignal for at kunne køre korrekt.

 3. Kontrollér, at din printer vises på siden Hardwareindstillinger i Shopify POS-appen.

 4. Prøv at slukke og tænde din printer. Dette genstarter din printer og løser som regel eventuelle problemer med printeren.

 5. Hvis du vil foretage fejlfinding af printeren, skal du slukke den. Tryk og hold derefter på knappen FEED. Tænd printeren igen, mens du fortsat holder knappen FEED nede. Lad printeren udskrive firmwareoplysningerne, og slip derefter knappen Feed. Printeren forsøger at oprette forbindelse til internettet og fortsætte derefter med at udskrive flere diagnostiske oplysninger. Kig på det udskrevne papir for at se, om nogle af følgende problemer svarer til den viste tekst:

 • Jeg får vist meddelelsen "Ingen værtsforbindelse".

Hvis din printer er placeret langt væk fra routeren

Det medfølgende netværkskabel er kun 90 cm (3 fod) langt. Hvis din router er placeret bagerst i din butik, og dit POS-system er placeret forrest i butikken, er kablet ikke langt nok.

Der er to alternative løsninger:

 • Køb et længere netværkskabel, og træk det fra routeren til printeren.

 • Det er ikke ideelt at have lange kabler til at løbe gennem sin butik. Derfor kan du købe en ekstra router, der fungerer som en del af butikkens netværk.

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil det sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre dine kvitteringer smallere end den angivne bredde på 3 tommer (80 mm), skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Tilpas kvitteringer

Du kan tilpasse både det grundlæggende kvitteringslayout og transaktionsbeskrivelsen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100III LAN-kvitteringsprinter

Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere TSP100III LAN-kvitteringsprintere.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis