Star Micronics TSP143IIILAN-kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kjører iPadOS 15 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 15 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 10 eller høyere

Her kan du kjøpe Star Micronics TSP143IIILAN-kvitteringsskriveren

Kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIILAN er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikk i støttede land.

Kjøpe skriverpapir

Alle typer termiske papirruller fungerer med skriveren hvis:

 • bredden er 3 1/8" (80 mm)
 • lengden ikke overstiger 230 fot (70 m).

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Installasjon og oppsett

Kvitteringsskriveren TSP143IIILAN kobles til nettverket ditt med en Ethernet-kabel. For å bruke denne skriveren må du ha konfigurert et nettverk ved lokalisasjonen, og ha en ruter du kan koble skriveren til med en Ethernet-kabel.

Før du begynner må du sørge for at du har kablene du trenger.

Kabeltype Se etter denne kontakten Tilgjengelig fra
Kabel til kontantskuffen
En kabel til kontantskuffen er inkludert i det tilpassede detaljhandelssettet fra Shopify. Hvis du har kjøpt kontantskuffen separat bør leverandøren kunne selge deg en kabel.
Ethernet-kabel (for tilkobling til ruteren)
En Ethernet-kabel, omtrent 1 m i lengde, følger med når du kjøper denne skriveren fra Shopify. Hvis du kjøper den et annet sted, må du huske at du trenger Ethernet-kabelen.

Trinn:

 1. Koble kvitteringsskriveren til en strømkilde.

 2. Slå på kvitteringsskriveren ved hjelp av strømbryteren.

 3. Sett inn en rull med termisk utskriftspapir i skriveren.

 4. Valgfritt: Koble kvitteringsskriveren til en støttet kontantskuff ved hjelp av kontantskuffkabelen.

 5. Koble til kvitteringsskriveren til Ethernet-porten på ruteren din. Dette gjør at skriveren blir oppdaget i Shopify POS-appen.

TSP100III LAN kvitteringsskriver, bakside

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Hvis TSP143IIILAN-skriveren slutter å fungere

Det kan være flere grunner til at skriveren ikke fungerer.

Trinn:

 1. Sjekk at nettverkskabelen er koblet til den trådløse ruteren.

 2. Kontroller at du er koblet til internett. Skriveren krever et internettsignal for å fungere skikkelig.

 3. Sjekk at skriveren vises på skjermbildet for innstillinger av Maskinvare i Shopify POS-appen.

 4. Prøv å skru skriveren av/på. Dette starter skriveren på nytt og som regel løser dette et eventuelt problem med skriveren.

 5. For å feilsøke skriveren må du skru av skriveren og trykke og holde inne FEED-knappen. Mens du fremdeles holder inne FEED-knappen, må du skru på skriveren igjen. La skriveren skrive ut informasjonen om fastvaren og slipp deretter feed-knappen. Skriveren vil prøve å koble til internett og fortsette å skrive ut mer diagnostisk informasjon. Ta en titt på det utskrevne papiret for å se om noen av følgende problemer samsvarer med teksten som vises:

 • Jeg ser meldingen «Ingen vertstilkobling».

Hvis skriveren står langt unna ruteren din

Nettverkskabelen som følger med er bare én meter. Så hvis ruteren din er bakerst i butikken og POS-systemet foran i butikken, er ikke kabelen lang nok.

Det er to alternative løsninger:

 • Kjøp en lengre nettverkskabel og trekk den fra ruteren til skriveren.

 • Hvis det å trekke lange kabler gjennom hele butikken din ikke er den ideelle løsningen, kan du kjøpe en ekstra ruter for å koble til som en del av nettverket i butikken.

Hvis FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør skru seg av og KLAR-indikatoren bør komme på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100III LAN-kvitteringsskriver

Shopify POS virker ikke med flere TSP100III LAN-kvitteringsskrivere samtidig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis