Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse malen for kvitteringsutskrifter. Du kan ikke redigere transaksjonsinformasjonen på kvitteringsutskrifter.

Hvis du har personale med POS-PIN-koder, kan du fjerne tilgangen deres til innstillingene for kvitteringstilpasning ved å velge alternativet Begrensede tillatelser fra skjermbildet for innstillinger av Personale.

Legg til tilpasset overskrift og bunntekst i kvitteringer

Du kan inkludere butikkinformasjon, som for eksempel returbetingelser eller åpningstider, i toppteksten og bunnteksten til kvitteringene.

Steg:

 1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.

 2. Trykk på Innstillinger for kvitteringsutskrifter.

 3. På skjermbildet for Kvitteringsinnstillinger trykker du på enten Legg til overskrift eller Legg til bunntekst.

 4. Angi den egendefinerte teksten og trykk deretter på Lagre.

Inkluder informasjon på kvitteringene dine

Du kan tilpasse kvitteringene ved å velge informasjonen du ønsker å inkludere på dem.

Du kan for eksempel inkludere en strekkode på kvitteringen, som når den skannes med en strekkodeskanner (kun 2D-versjon) eller kameraet åpner den tilhørende bestillingen i Shopify POS.

Steg:

 1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
 2. I Bestillinger-seksjonen trykker du på Innstillinger for kvitteringsutskrifter.
 3. På skjermbildet for Kvitteringsinnstillinger veksler du til på for varene du vil inkludere på kvitteringene dine:
  • Vis strekkode
  • Vis bestillingsnotat
  • Vis kundeinformasjon
  • Vis personalinformasjon
  • Vis lokalisasjonsadresse
  • Vis lokalisasjonens telefonnummer
  • Vis SKU
  • Vis boks med totalomsetning
  • Velg logobredde

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis