Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse malen for kvitteringsutskrifter. Du kan ikke redigere transaksjonsinformasjonen på kvitteringsutskrifter.

Hvis du har personale med POS-PIN-koder, kan du fjerne tilgangen deres til innstillingene for kvitteringstilpasning ved å aktivere alternativet Begrensede tillatelser fra skjermbildet for innstillinger av Personale.

Legg til tilpasset overskrift og bunntekst i kvitteringer

Du kan inkludere butikkinformasjon, som for eksempel returbetingelser eller åpningstider, i toppteksten og bunnteksten til kvitteringene.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.

  2. Trykk på Innstillinger for kvitteringsutskrifter.

  3. På skjermbildet for Kvitteringsinnstillinger trykker du på enten Legg til overskrift eller Legg til bunntekst.

  4. Angi den egendefinerte teksten og trykk deretter på Lagre.

Inkluder informasjon på kvitteringene dine

Du kan tilpasse kvitteringene ved å aktivere informasjonen du ønsker å inkludere på dem.

Du kan for eksempel inkludere en strekkode på kvitteringen, som når den skannes med en strekkodeskanner (kun 2D-versjon) eller kameraet åpner den tilhørende bestillingen i Shopify POS.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis