Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse malen for kvitteringsutskrifter og velge hvor mange kvitteringer du ønsker å skrive ut som standard. Du kan ikke redigere transaksjonsinformasjon på kvitteringsutskrift.

Hvis du har personale med POS-PIN-koder, kan du fjerne tilgangen deres til innstillingene for kvitteringstilpasning ved å velge alternativet Begrensede tillatelser fra skjermbildet for innstillinger av Personale.

Denne veiledningen gjelder bare for fysiske kvitteringer fra POS-salg i detaljhandel. Hvis du ønsker å redigere e-post- og SMS-kvitteringer for POS, kan du gå til innstillingene for varslinger i Shopify-administrator og redigere malen POS- og mobilkvittering.

Du kan legge til en logo på kvitteringene dine fra Point of Sale-kanalen. Du kan legge til den samme logoen i kvitteringene for alle POS-lokalisasjonene dine, eller laste opp en separat logo for hver lokalisasjon.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger > Kvitteringsutskrifter.

 5. Velg POS-lokalisasjonen du vil legge til en logo for fra rullegardinmenyen under Kvitteringsinnstillinger.

 6. Klikk på Logoopplasting, og klikk deretter på Legg til bilde for å laste opp en logobildefil på 400 px ganger 200 px.

 7. Valgfritt: Velg en logobredde fra rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre, og gjør deretter en av følgende:

  • Klikk på Lagre for alle utsalgssteder hvis du ønsker å bruke logoen på kvitteringer fra alle utsalgssteder.
  • Klikk på Lagre bare for denne lokalisasjonen hvis du bare ønsker at logoen skal brukes for lokalisasjonen du har valgt.

Du kan inkludere butikkinformasjon, som for eksempel returbetingelser eller åpningstider, i toppteksten og bunnteksten til kvitteringene.

Steg:

Legge til egendefinert informasjon i kvitteringer

Du kan tilpasse kvitteringene ved å velge informasjonen du ønsker å inkludere på dem. Du kan for eksempel legge ved en kvitteringsstrekkode som åpner den tilhørende bestillingen i Shopify POS når den skannes med en 1D- eller 2D-strekkodeskanner eller enhetens kamera.

Du kan tilpasse kvitteringene fra Shopify-administrator i Point of Sale-kanalen, eller fra Shopify POS-appen. Hvis du vil gjøre endringer for alle lokalisasjoner samtidig, må du gjøre endringene i Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.

Steg:

Angi et standard antall kvitteringskopier som skal skrives ut etter en transaksjon

Du kan velge å skrive ut et standard antall kvitteringer etter hver vellykkede transaksjon.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis