Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse malen for kvitteringsutskrifter og velge hvor mange kvitteringer du ønsker å skrive ut som standard. Du kan ikke redigere transaksjonsinformasjon på kvitteringsutskrift.

Hvis du har personale med POS-PIN-koder, kan du fjerne tilgangen deres til innstillingene for kvitteringstilpasning ved å velge alternativet Begrensede tillatelser fra skjermbildet for innstillinger av Personale.

Denne veiledningen gjelder bare for fysiske kvitteringer fra POS-salg i detaljhandel. Hvis du ønsker å redigere e-post- og SMS-kvitteringer for POS, kan du gå til innstillingene for varslinger i Shopify-administrator og redigere malen POS- og mobilkvittering.

Du kan legge til en logo på kvitteringene dine fra Point of Sale-kanalen. Du kan legge til den samme logoen i kvitteringene for alle POS-lokalisasjonene dine, eller laste opp en separat logo for hver lokalisasjon.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger > Kvitteringsutskrifter.

 5. Velg POS-lokalisasjonen du vil legge til en logo for fra rullegardinmenyen under Kvitteringsinnstillinger.

 6. Klikk på Logoopplasting, og klikk deretter på Legg til bilde for å laste opp en logobildefil på 400 px ganger 200 px.

 7. Valgfritt: Velg en logobredde fra rullegardinmenyen.

 8. Klikk på Lagre, og gjør deretter en av følgende:

  • Klikk på Lagre for alle utsalgssteder hvis du ønsker å bruke logoen på kvitteringer fra alle utsalgssteder.
  • Klikk på Lagre bare for denne lokalisasjonen hvis du bare ønsker at logoen skal brukes for lokalisasjonen du har valgt.

Du kan inkludere butikkinformasjon, som for eksempel returbetingelser eller åpningstider, i toppteksten og bunnteksten til kvitteringene.

Trinn for Point of Sale-kanalen:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.
 4. Klikk på Innstillinger > Kvitteringsutskrifter.
 5. Gjør en av følgende på siden Kvitteringsinnstillinger:

  • Klikk på Topptekst for å legge til en tilpasset overskrift på kvitteringer..
  • Klikk på Bunntekst for å legge til en bunntekst på kvitteringer.
 6. Skriv inn den egendefinerte teksten og klikk på Lagre.

Trinn for Shopify POS-appen:

 1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
 2. Trykk på Kvitteringsutskrifter.
 3. Gjør en av følgende på siden Kvitteringsutskrifter:

  • Trykk på Legg til topptekst for å legge til en tilpasset topptekst på kvitteringer.
  • Trykk på Legg til bunntekst for å legge til en tilpasset bunntekst på kvitteringer.
 4. Angi den egendefinerte teksten og trykk deretter på Lagre.

Legge til egendefinert informasjon i kvitteringer

Du kan tilpasse kvitteringene ved å velge informasjonen du ønsker å inkludere på dem. Du kan for eksempel legge ved en kvitteringsstrekkode som åpner den tilhørende bestillingen i Shopify POS når den skannes med en 1D- eller 2D-strekkodeskanner eller enhetens kamera.

Du kan tilpasse kvitteringene fra Shopify-administrator i Point of Sale-kanalen, eller fra Shopify POS-appen. Hvis du vil gjøre endringer for alle lokalisasjoner samtidig, må du gjøre endringene i Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.

Trinn for Point of Sale-kanalen:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.
 4. Klikk på Innstillinger > Kvitteringsutskrifter.
 5. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av en av følgende opplysninger som du ønsker å vise på kvitteringene fra siden Kvitteringsinnstillinger:

  • Vis en annen logo per lokalisasjon
  • Vis lokalisasjonsadresse
  • Vis lokalisasjonens telefonnummer
  • Vis boks med totalomsetning
  • Vis SKU
  • Vis prissammenligning
  • Vis rabattkode
  • Vis personale som er tilskrevet salget
  • Vis personalmedlem ved kassen
  • Vis bestillingsnotat
  • Vis kundeinformasjon
  • Vis 1D- eller 2D-strekkode
  • Vis egendefinert QR-kode
 6. Klikk på Lagre.

Trinn for Shopify POS-appen:

 1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
 2. Trykk på Kvitteringsutskrifter.
 3. Aktiver en av følgende opplysninger som du ønsker å vise på kvitteringene fra siden Kvitteringsutskrifter:
  • Vis lokalisasjonsadresse
  • Vis lokalisasjonens telefonnummer
  • Vis boks med totalomsetning
  • Vis SKU
  • Vis prissammenligning
  • Vis rabattkode
  • Vis personale som er tilskrevet salget
  • Vis personalmedlem ved kassen
  • Vis bestillingsnotat
  • Vis kundeinformasjon
  • Vis 1D- eller 2D-strekkode
  • Vis egendefinert QR-kode

Angi et standard antall kvitteringskopier som skal skrives ut etter en transaksjon

Du kan velge å skrive ut et standard antall kvitteringer etter hver vellykkede transaksjon.

Trinn for Point of Sale-kanalen:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.
 4. Klikk på Innstillinger > Kvitteringsutskrifter.
 5. Klikk på Antall kvitteringsutskrifter på siden Kvitteringsinnstillinger.
 6. Skriv inn et egendefinert heltall og velg Lagre.

Trinn for Shopify POS-appen:

 1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
 2. Trykk på Kvitteringsutskrifter.
 3. Trykk på Antall kvitteringsutskrifter under overskriften Utskriftsalternativer på siden Kvitteringsutskrifter.
 4. Skriv inn det egendefinerte heltallet og trykk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis