Standard kvitteringsskriver

Når du kobler til en skriver, blir den automatisk angitt som standardskriver for utskrift av kvitteringer. Hvis standardskriveren er utilgjengelig, kan du ikke skrive ut en kvittering. Hvis du har mer enn én skriver, kan du endre standardskriveren fra Shopify POS.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
  2. Maskinvare-skjermbildet trykker du på Administrer tilkoblet maskinvare.
  3. Under Kvitteringsskrivere trykker du på skriveren du vil angi som standard.
  4. Trykk på Angi som standard kvitteringsskriver.

På denne siden

Skriv ut en testkvittering

Etter at du har konfigurert kvitteringsskriveren, skrives det ut en kort diagnoserapport. Etter dette bør du skrive ut en testkvittering for å bekrefte at alt fungerer.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
  2. Maskinvare-skjermbildet trykker du på Administrer tilkoblet maskinvare.
  3. Under Kvitteringsskrivere trykker du på skriveren du har angitt som standard.
  4. Trykk på Test kvitteringsskriver.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis