Máy in biên lai mặc định

Khi bạn kết nối máy in, thiết bị này sẽ tự động được cài đặt làm máy in biên lai mặc định. Bạn sẽ không thể in biên lai nếu không có máy in mặc định. Nếu có nhiều máy in, bạn có thể thay đổi máy in mặc định trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
  2. Trong mục Trang thiết bị, chạm vào Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).
  3. Trong mục Receipt printers (Máy in biên lai), chạm vào máy in bạn muốn đặt làm mặc định.
  4. Chạm vào Set as default receipt printer (Đặt làm máy in biên lai mặc định).

Trên trang này

In biên lai kiểm tra

Sau khi bạn thiết lập máy in biên lai mặc định, báo cáo chẩn đoán ngắn gọn sẽ được in. Sau đó, bạn cần in biên lai kiểm tra để xác nhận mọi thứ đều hoạt động.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
  2. Trong mục Trang thiết bị, chạm vào Manage connected hardware (Quản lý trang thiết bị đã kết nối).
  3. Trong Máy in biên lai, chạm vào máy in bạn cài đặt làm mặc định.
  4. Chạm vào Test receipt printer (Kiểm tra máy in biên lai).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí