Máy in biên lai mặc định

Khi bạn kết nối máy in, thiết bị này sẽ tự động được cài đặt làm máy in biên lai mặc định. Bạn sẽ không thể in biên lai nếu không có máy in mặc định. Nếu có nhiều máy in, bạn có thể thay đổi máy in mặc định trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

In biên lai kiểm tra

Sau khi bạn thiết lập máy in biên lai mặc định, báo cáo chẩn đoán ngắn gọn sẽ được in. Sau đó, bạn cần in biên lai kiểm tra để xác nhận mọi thứ đều hoạt động.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí