Standardmässig kvittoskrivare

När du ansluter en skrivare ställs den automatiskt in som standardskrivare för kvittoutskrifter. Om standardskrivaren inte är tillgänglig kan du inte skriva ut ett kvitto. Om du har mer än en skrivare kan du ändra standardskrivaren från Shopify POS.

Steg:

Skriv ut testkvitto

När du har konfigurerat din förinställda kvittoskrivare skrivs en kort diagnostisk rapport ut. Därefter bör du skriva ut ett testkvitto för att bekräfta att allt fungerar.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis