Standardmässig kvittoskrivare

När du ansluter en skrivare ställs den automatiskt in som standardskrivare för kvittoutskrifter. Om standardskrivaren inte är tillgänglig kan du inte skriva ut ett kvitto. Om du har mer än en skrivare kan du ändra standardskrivaren från Shopify POS.

Steg:

  1. Tryck på och sedan på Inställningar i Shopify POS-appen.
  2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara på sidan Maskinvara.
  3. Under Kvittoskrivare trycker du på skrivaren som du vill ställa in som standard.
  4. Tryck på Ange som standardkvittoskrivare.

På den här sidan

Skriv ut testkvitto

När du har konfigurerat din förinställda kvittoskrivare skrivs en kort diagnostisk rapport ut. Därefter bör du skriva ut ett testkvitto för att bekräfta att allt fungerar.

Steg:

  1. Tryck på och sedan på Inställningar i Shopify POS-appen.
  2. Tryck på Hantera ansluten maskinvara på sidan Maskinvara.
  3. Under Kvittoskrivare trycker du på skrivaren som du vill ställa in som standard.
  4. Tryck på Testa kvittoskrivare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis