Konfigurering av automatisk kvittoutskrift

Om du har en kvittoskrivare installerad kan du aktivera automatiska kvittoutskrifter. För att ett kvitto ska skrivas ut automatiskt måste standardkvittoskrivaren vara ansluten och påslagen. Du kan ställa in den standardinställda kvittoskrivaren och välja vilken skrivare som helst som du har installerat.

Steg:

  1. Tryck på och sedan på Inställningar i Shopify POS-appen.
  2. Tryck på Inställningar för utskrivna kvitton.
  3. Aktivera Skriv ut kvitton automatiskt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis