Konfigurering av automatisk kvittoutskrift

Om du har en kvittoskrivare installerad kan du aktivera automatiska kvittoutskrifter. För att ett kvitto ska skrivas ut automatiskt måste standardkvittoskrivaren vara ansluten och påslagen. Du kan ställa in standardkvittoskrivaren och välja vilken skrivare som helst som du har installerat.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis