Thiết lập in biên lai tự động

Nếu đã cài đặt máy in biên lai, bạn có thể kích hoạt in biên lai tự động. Để in biên lai tự động, bạn cần kết nối và bật máy in biên lai mặc định. Bạn có thể thiết lập máy in biên lai mặc định và chọn bất kỳ máy in nào đã cài đặt.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí