Thiết lập in biên lai tự động

Nếu đã cài đặt máy in biên lai, bạn có thể kích hoạt in biên lai tự động. Để in biên lai tự động, bạn cần kết nối và bật máy in biên lai mặc định. Bạn có thể cài đặt máy in biên lai mặc định và chọn bất kỳ máy in nào đã cài đặt.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
  2. Chạm vào Printed receipt settings (Cài đặt biên lai được in ra).
  3. Kích hoạt Tự động in biên lai.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí