Quản lý biên lai

Biên lai là bằng chứng của khách hàng về sản phẩm họ đã mua và số tiền họ đã thanh toán.

Bạn có thể cung cấp biên lai cho khách hàng bằng nhiều cách, ví dụ như in bằng máy in biên lai, gửi email biên lai hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng.

Nếu có nhiều máy in biên lai, bạn có thể chọn máy in mặc định cho từng thiết bị POS.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện của biên lai bằng cách thêm địa điểm của cửa hàng, thông tin của khách hàng hoặc bất kỳ ghi chú đơn hàng nào.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí