Quản lý đơn hàng POS, hoàn tiền và đổi hàng

Màn hình Đơn hàng của Shopify POS hiển thị tất cả đơn hàng của cửa hàng, cho dù các đơn hàng này được đặt trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ mỗi đơn hàng, bạn có thể:

  • xem lại chi tiết đơn hàng.
  • thêm ghi chú.
  • xuất lại biên lai.
  • thực hiện hoàn tiền hoặc đổi hàng.
  • nhận khoản thanh toán bổ sung cho đơn hàng nếu mới chỉ được thanh toán một phần.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí