Quy tắc trả hàng

Quy tắc trả hàng xác định thời điểm khách hàng có thể yêu cầu trả hàng và cách tính phí trả hàng áp dụng cho cửa hàng của bạn. Sử dụng quy tắc trả hàng trên Shopify POS cho phép nhân viên hiểu rõ chính sách của cửa hàng đối với sản phẩm trong quá trình trả hàng. POS hiển thị quy tắc trả hàng và xác định sản phẩm nằm ngoài chính sách của quy tắc trả hàng mà bạn đã kích hoạt trong cửa hàng.

Yêu cầu khi sử dụng quy tắc trả hàng với Shopify POS

Để sử dụng quy tắc trả hàng với Shopify POS, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Bạn phải sử dụng Shopify POS Pro
 • Phải thiết lập quy tắc trả hàng trên trang quản trị Shopify

Quy tắc trả hàng

Bạn có thể thiết lập quy tắc trả hàng tự động áp dụng cho đơn hàng khi khách hàng đặt hàng. Sau đó, quy tắc trả hàng của đơn hàng sẽ áp dụng khi khách hàng yêu cầu trả hàng từ cửa hàng. Khoản hoàn tiền ước tính sẽ hiển thị với khách hàng dựa trên quy tắc trả hàng của bạn.

Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu trả lại đối với mặt hàng đủ điều kiện theo quy tắc thiết lập. Điều này cho phép bạn kiểm soát các yêu cầu trả hàng nhiều hơn và ngăn khách hàng yêu cầu trả lại mặt hàng không đủ điều kiện dựa trên chính sách trả hàng.

Cần bật nhãn trả hàng tự phục vụ để sử dụng quy tắc trả hàng. Điều này cho phép khách hàng yêu cầu trả hàng trong tài khoản của họ, trong đó quy tắc trả hàng hiển thị các mặt hàng đủ điều kiện và phí trả hàng.

Quy tắc trả hàng mặc định áp dụng cho hầu hết các mặt hàng và bao gồm các loại quy tắc trả hàng sau:

 • thời hạn trả hàng
 • chi phí vận chuyển đơn hàng trả lại
 • phí trả về kho

Bạn cũng có thể xác định hàng giảm giá cuối cùng là ngoại lệ đối với quy tắc trả lại mặc định.

Thời hạn trả hàng

Chọn thời hạn trả hàng đặt sẵn hoặc nhập số ngày tùy chỉnh. Bạn có thể chọn một trong những tùy chọn sau:

 • 14 ngày
 • 30 ngày
 • 90 ngày
 • Không giới hạn
 • Số ngày tùy chỉnh

Thời hạn trả hàng bắt đầu từ ngày giao hàng của mặt hàng. Nếu không có ngày giao hàng, thời hạn trả hàng sẽ bắt đầu từ ngày thực hiện mặt hàng cộng với khoảng thời gian chờ để trung chuyển.

Chi phí vận chuyển đơn hàng trả lại

Bạn có thể chọn cách xử lý chi phí vận chuyển của đổi trả bằng cách chọn một trong những tùy chọn sau:

 • miễn phí vận chuyển trả lại
 • thêm phí vận chuyển đơn hàng trả lại với mức cố định bị tính phí một lần cho mỗi đơn hàng trả lại
 • yêu cầu khách hàng mua nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại của riêng họ

Phí vận chuyển nhãn trả hàng sẽ hiển thị sau khi bạn tạo nhãn trả hàng. Bạn có thể chỉnh sửa phí vận chuyển nhãn trả hàng cho một nhãn trả hàng cụ thể.

Phí trả về kho

Chọn xem bạn có muốn tính phí trả về kho theo tỷ lệ phần trăm của đơn hàng trả lại. Phí trả về kho sẽ hiển thị với khách hàng nếu được kích hoạt.

Phí trả về kho sẽ hiển thị sau khi bạn tạo nhãn trả hàng. Bạn có thể chỉnh sửa phí trả về kho cho một nhãn trả hàng cụ thể và chỉnh sửa theo mặt hàng.

Hàng giảm giá cuối cùng

Bạn có thể chọn sản phẩm hoặc bộ sưu tập không đủ điều kiện trả hàng làm hàng giảm giá cuối cùng. Khách hàng không thể gửi yêu cầu trả hàng đối với hàng giảm giá cuối cùng. Ví dụ về hàng giảm giá cuối cùng có thể là các sản phẩm không thể trả lại như mặt hàng dễ thối hỏng, mặt hàng tùy chỉnh, đồ chăm sóc cá nhân hoặc mặt hàng có ưu đãi giảm giá lớn.

Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm hoặc bộ sưu tập ngoại lệ hàng giảm giá cuối cùng, nhưng không thể thêm cả hai.

Hiện thị quy tắc trả hàng trên Shopify POS

Để có thể sử dụng quy tắc trả hàng trên Shopify POS, bạn cần đảm bảo đã thiết lập quy tắc trả hàng. Khi bạn hoàn tất quy tắc và chính sách trả hàng, Shopify POS có thể xác định sản phẩm đủ điều kiện để trả lại sau khi bạn hiển thị các quy tắc và chính sách đó trên Shopify POS.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Chính sách.
 3. Trong mục Quy tắc trả hàng, nhấp vào Bật.

Mục Thực thi hiển thị rằng quy tắc trả hàng đang hoạt động tại các địa điểm POS Pro của bạn.

Quy tắc trả hàng trên Shopify POS

Khi hoàn tất đơn hàng trả lại trên Shopify POS, các mặt hàng sẽ được sắp xếp thành hai danh mục:

 • Đủ điều kiện để trả lại: Nếu sản phẩm đủ điều kiện để trả lại, bạn có thể xử lý đơn hàng trả lại.
 • Không đủ điều kiện để trả lại: Nếu sản phẩm không đủ điều kiện để trả lại thì sản phẩm đó sẽ hiển thị trong mục Không đủ điều kiện cùng lý do trả hàng giải thích vì sao sản phẩm không đủ điều kiện trả lại.

Quy tắc trả hàng hiển thị trong quá trình trả hàng giúp nhân viên hiểu lý do không nên trả lại sản phẩm.

Ví dụ: Bộ sưu tập thanh lý sử dụng quy tắc trả hàng đánh dấu tất cả mặt hàng đã bán từ bộ sưu tập đó là đợt giảm giá cuối cùng. Một khách hàng mua áo len trong bộ sưu tập thanh lý của bạn. Một tuần sau, khách hàng quay lại cửa hàng để trả lại áo len họ đã mua. Khi bạn bắt đầu xử lý đơn hàng trả lại, áo len được đánh dấu là Không đủ điều kiện và hiển thị Đợt giảm giá cuối cùng là lý do không đủ điều kiện.

Ghi đè quy tắc trả hàng

Nếu muốn trả lại một mặt hàng không tương ứng với quy tắc trả hàng của cửa hàng, bạn có thể chấp nhận đơn hàng trả lại rồi thêm lý do trả hàng để ghi lại trường hợp ngoại lệ.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn tạo đơn hàng trả lại.
 3. Chạm vào Đơn hàng trả lại.
 4. Chạm vào Next (Tiếp).
 5. Chọn lý do trả hàng và thêm ghi chú mô tả lý do không tuân thủ quy tắc trả hàng.
 6. Chạm vào Next (Tiếp).
 7. Xác nhận thông tin chi tiết đơn hàng trả lại và chạm vào Hoàn tiền.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí