Gửi từ cửa hàng

Bạn có thể thực hiện đơn hàng cần vận chuyển bằng Gửi từ cửa hàng trên Shopify POS. Nhân viên bán lẻ có quyền có thể thực hiện đơn hàng mà không cần truy cập trang quản trị Shopify. Sử dụng Shopify POS, bạn có thể in phiếu giao hàng, mua và in nhãn vận chuyển, chỉ định theo dõi và vận chuyển từ địa điểm của bạn.

Yêu cầu

Gửi từ cửa hàng

Sử dụng Shopify POS, bạn có thể đóng gói đơn hàng cần vận chuyển, in phiếu giao hàng, mua nhãn vận chuyển và chỉ định thông tin theo dõi khi thực hiện đơn hàng.

Bước 1: Đóng gói đơn hàng

Nếu địa điểm của bạn có đơn hàng cần thực hiện, bạn có thể bắt đầu thực hiện đơn hàng bằng cách tìm sản phẩm trên đơn hàng trong cửa hàng và đóng gói.

Bước:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào Vận chuyển > Chuẩn bị vận chuyển.
 3. Chạm vào đơn hàng bạn muốn chuẩn bị vận chuyển.
 4. Chạm vào Chuẩn bị để vận chuyển.
 5. Trong cửa sổ Chuẩn bị vận chuyển, chọn mặt hàng bạn sẽ thực hiện và vận chuyển từ địa điểm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch hoặc chạm vào Quét trong Shopify POS để quét mặt hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng.

Bạn có thể rời đi và quay lại quá trình thực hiện đơn hàng bất kỳ lúc nào để hoàn tất quá trình thực hiện. Các mặt hàng bạn chọn khi thực hiện đơn hàng sẽ lưu vào đơn hàng.

Bước 2: In phiếu giao hàng

Sau khi đóng gói đơn hàng bạn muốn thực hiện, bạn có thể in phiếu giao hàng để thêm vào lô hàng.

Bước:

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào Vận chuyển > Đang thực hiện.
 3. Chạm vào đơn hàng mà bạn muốn in phiếu giao hàng.
 4. Chạm vào Chuẩn bị để vận chuyển.
 5. Trong mục Bước tiếp theo, chạm vào In phiếu giao hàng.
 6. Xác nhận thông tin chi tiết về quá trình thực hiện và chạm vào In.
 7. Chạm vào Fulfill items (Thực hiện mặt hàng).

Bước 3: Chỉ định thông tin vận chuyển

Trước khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện và đã vận chuyển, bạn cần mua nhãn vận chuyển và chỉ định thông tin theo dõi cho đơn hàng. Bạn có thể hoàn tất thực hiện theo hai cách khác nhau trong Shopify POS:

 • Bạn có thể mua và in nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping trong ứng dụng Shopify POS.
 • Bạn có thể mua và in nhãn vận chuyển bằng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển bên thứ ba và nhập thủ công mã theo dõi của đơn hàng.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí