Đổi mặt hàng trong đơn hàng

Bạn có thể đổi mặt hàng bị trả lại sang mặt hàng mới bằng ứng dụng Shopify POS. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn đổi hàng.
 3. Chạm vào Đổi hàng.
 4. Trên màn hình Chọn mặt hàng cần trả lại:

  1. Điều chỉnh số lượng mặt hàng cần đổi trả.
  2. Không bắt buộc: Chạm vào Trả về kho tại địa điểm này để tắt tùy chọn này. Nếu không, các mặt hàng bị trả lại sẽ được thêm vào kho hàng tại địa điểm chỉ định cho thiết bị POS.
 5. Chạm vào Next (Tiếp).

 6. Trên màn hình Chọn mặt hàng mới, chọn sản phẩm mới trong danh sách sản phẩm để đổi cho mặt hàng bị trả lại. Trên trang Mặt hàng mới, bạn cũng có thể:

  1. Cập nhật số lượng (các) mặt hàng được chọn mới.
  2. Không bắt buộc: Chạm vào Thêm mặt hàng khác nếu khách hàng muốn tiếp tục thêm sản phẩm vào đơn hàng của họ.
  3. Không bắt buộc: Chạm vào tùy chọn Đánh dấu mặt hàng là chưa thực hiện để lưu ý rằng cần gửi mặt hàng cho khách hàng sau. Đơn hàng mới sẽ được tạo cho mặt hàng.
  4. Không bắt buộc: Chạm vào Phân công lượt bán hàng cho nhân viên để liên kết nhân viên với giao dịch bán mặt hàng mới.
 7. Sau khi đã thêm tất cả mọi thứ, chạm vào Tiếp.

 8. Xem lại Tóm tắt đổi hàng:

  1. Không bắt buộc: Chạm vào Thêm ghi chú để thêm ghi chú về lý do đổi hàng.
  2. Nếu còn dư nợ trong mục Số tiền đến hạn, chạm vào Hoàn tiền hoặc Thu và hoàn tất giao dịch. Nếu không còn dư nợ, chạm vào Đổi hàng.
 9. Không bắt buộc: In, gửi email hoặc nhắn tin biên lai cho khách hàng.

 10. Để hoàn tất đổi hàng, chạm vào Xong.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí