Đổi mặt hàng trong đơn hàng

Sử dụng ứng dụng Shopify POS, bạn có thể thực hiện đơn hàng trả lại và hoàn tiền hoặc đổi mặt hàng bị trả lại bằng mặt hàng mới. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí