Tìm kiếm và lọc đơn hàng

Tất cả đơn hàng đặt qua thiết bị di động, tại cửa hàng và trực tuyến đều hiển thị trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS. Để tìm một đơn hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc quét mã vạch biên lai. Bạn cũng có thể lọc danh sách đơn hàng để chỉ hiển thị đơn hàng khớp với tiêu chí lọc.

Trên trang quản trị Shopify, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng POS theo địa điểmlưu chế độ xem đơn hàng thường dùng.

Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ đơn hàng nào trong ứng dụng Shopify POS bằng tính năng tìm kiếm hoặc quét mã vạch biên lai.

Tìm kiếm bằng tính năng tìm kiếm

Trong trường Tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng bằng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

 • ID đơn hàng
 • tên mặt hàng trong đơn hàng
 • số biên lai
 • tên khách hàng
 • bốn chữ số cuối của thẻ tín dụng được sử dụng

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào biểu tượng kính lúp.
 3. Trong trường Tìm kiếm, thêm thông tin đơn hàng bạn muốn tìm kiếm như ID đơn hàng hoặc tên khách hàng.
 4. Chạm vào đơn hàng để mở hoặc chạm vào để quay lại màn hình tìm kiếm.

Quét mã vạch biên lai

Nếu đã thêm mã vạch vào biên lai in, bạn có thể quét mã vạch biên lai in bằng máy quét mã vạch (chỉ áp dụng với phiên bản 2D) hoặc bằng camera của thiết bị để mở đơn hàng khớp với mã vạch trong Shopify POS.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào biểu tượng kính lúp, rồi chạm vào biểu tượng mã vạch ở bên phải trường Tìm kiếm.
 3. Quét mã vạch biên lai bằng máy quét mã vạch (chỉ phiên bản 2D) hoặc camera trước của iPad. Nếu không thực hiện được thao tác này, bạn có thể nhập thủ công mã số biên lai in trên biên lai.

Lọc đơn hàng

Bộ lọc sẽ xác định đơn hàng được hiển thị trong danh sách Đơn hàng trên thiết bị POS. Theo mặc định, Shopify POS lọc các đơn hàng được bán trên POS tại địa điểm hiện đăng nhập. Bạn có thể thay đổi bộ lọc để hiển thị đơn hàng khớp với nhiều tiêu chí kết hợp.

Các bộ lọc sau đây hiện có trên màn hình Đơn hàng:

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Điều chỉnh bộ lọc Hình thức bán hàng, Địa điểm bán hàng hoặc Hình thức giao hàng để hiển các tiêu chí kết hợp ưu tiên.
 3. Chạm vào đơn hàng để mở hoặc chạm vào X đặt lại về bộ lọc mặc định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí