Tìm kiếm đơn hàng

Tất cả đơn hàng đặt qua thiết bị di động, tại cửa hàng và trực tuyến đều xuất hiện trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS. Để tìm một đơn hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc quét mã vạch biên lai.

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng POS theo địa điểmlưu bộ lọc tìm kiếm bạn thường sử dụng.

Tìm kiếm đơn hàng

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Đơn hàng.

  2. Không bắt buộc: Trong mục SALE TYPE (LOẠI BÁN HÀNG) và mục SALES LOCATION (ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG), đặt bộ lọc để tìm kiếm đơn hàng bằng cách chọn loại bán hàng (bán lẻ hoặc trực tuyến) và địa điểm bán hàng (nếu cửa hàng có nhiều địa điểm) của đơn hàng.

  3. Chạm vào Search anything (Tìm kiếm bất kỳ).

  4. Trong trường tìm kiếm, nhập ID đơn hàng, tên mặt hàng trong đơn hàng, mã số biên lai hoặc tên khách hàng. Đơn hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm sẽ xuất hiện bên dưới thanh tìm kiếm.

  5. Chạm vào đơn hàng để mở hoặc chạm vào để quay lại màn hình tìm kiếm.

Quét mã vạch biên lai

Nếu đã thêm mã vạch vào biên lai in, bạn có thể quét mã vạch biên lai in bằng máy quét mã vạch (chỉ áp dụng với phiên bản 2D) hoặc bằng camera của thiết bị để mở đơn hàng khớp với mã vạch trong Shopify POS.

  1. Trên màn hình Đơn hàng, chạm vào biểu tượng mã vạch ở góc trên cùng bên phải.

  2. Quét mã vạch biên lai bằng máy quét mã vạch (chỉ phiên bản 2D) hoặc camera trước của iPad. Nếu không thực hiện được thao tác này, bạn có thể nhập thủ công mã số biên lai in trên biên lai.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí