Tìm kiếm đơn hàng

Tất cả đơn hàng đặt qua thiết bị di động, tại cửa hàng và trực tuyến đều xuất hiện trong màn hình Đơn hàng của Shopify POS. Để tìm một đơn hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc quét mã vạch biên lai.

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng POS theo địa điểmlưu bộ lọc tìm kiếm bạn thường sử dụng.

Tìm kiếm đơn hàng

Quét mã vạch biên lai

Nếu đã thêm mã vạch vào biên lai in, bạn có thể quét mã vạch biên lai in bằng máy quét mã vạch (chỉ áp dụng với phiên bản 2D) hoặc bằng camera của thiết bị để mở đơn hàng khớp với mã vạch trong Shopify POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí