การค้นหาและการการกรองคำสั่งซื้อ

มือถือของคุณทั้งหมดทั้งในร้านค้าและคำสั่งซื้อออนไลน์จะแสดงบนหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อบางรายการ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาหรือสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จได้ คุณยังสามารถกรองรายการคำสั่งซื้อ เพื่อแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ตรงกับเกณฑ์การกรองของคุณ

ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อ POS ตามตำแหน่งที่ตั้งและบันทึกมุมมองคำสั่งซื้อที่คุณใช้บ่อยได้

ค้นหาคำสั่งซื้อ

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อจากภายในแอป Shopify POS ได้โดยใช้ฟีเจอร์การค้นหาหรือโดยการสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จ

ค้นหาโดยใช้ฟีเจอร์การค้นหา

ในช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อโดยใช้เกณฑ์ใดๆ ต่อไปนี้:

 • ID คำสั่งซื้อ
 • ชื่อรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขใบเสร็จ
 • ชื่อลูกค้า
 • เลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตที่ใช้

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะที่ไอคอนแว่นขยาย
 3. ในช่องค้นหา ให้เพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อที่คุณต้องการค้นหา เช่น ID คำสั่งซื้อหรือชื่อลูกค้า
 4. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อเปิด หรือแตะ “” เพื่อกลับไปยังหน้าจอค้นหา

สแกนบาร์โค้ดใบเสร็จ

หลังจากที่คุณได้ระบุบาร์โค้ดไว้ในใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดบนใบเสร็จได้ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด (เวอร์ชัน 2D เท่านั้น) หรือกล้องในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดคำสั่งซื้อที่ตรงกันใน Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะไอคอนแว่นขยาย จากนั้นแตะไอคอนบาร์โค้ดทางด้านขวาของช่องค้นหา
 3. สแกนบาร์โค้ดใบเสร็จด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณ (เวอร์ชัน 2Dเท่านั้น) หรือกล้องหลังของ iPad ของคุณ หากยังไม่ได้ผล ให้คุณป้อนหมายเลขใบเสร็จที่อยู่บนใบเสร็จด้วยตนเอง

กรองคำสั่งซื้อของคุณ

ตัวกรองจะกำหนดว่าคำสั่งซื้อใดจะแสดงในรายการคำสั่งซื้อบนอุปกรณ์ POS ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Shopify POS จะกรองคำสั่งซื้อที่ขายบน POS ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน คุณสามารถเปลี่ยนตัวกรองเพื่อแสดงคำสั่งซื้อที่ตรงกับเกณฑ์ต่างๆ

ตัวกรองต่อไปนี้มีอยู่ในหน้าจอคำสั่งซื้อ:

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. ปรับตัวกรองประเภทการขาย ตำแหน่งที่ตั้งที่ขาย หรือประเภทการจัดส่งเพื่อแสดงส่วนผสมของเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณต้องการ
 3. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อเปิด หรือแตะ "X" เพื่อรีเซ็ตเป็นตัวกรองเริ่มต้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี