ค้นหาคำสั่งซื้อ

มือถือของคุณทั้งหมดทั้งในร้านค้าและคำสั่งซื้อออนไลน์จะปรากฏบนหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS หากต้องการค้นหาคำสั่งซื้อบางรายการ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การค้นหาหรือสแกนบาร์โค้ดใบเสร็จได้

ในส่วน Shopify admin คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อ POS ตามตำแหน่งที่ตั้งและบันทึกฟิลเตอร์การค้นหาที่คุณใช้บ่อยได้

ค้นหาคำสั่งซื้อ

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ จากนั้นแตะที่คำสั่งซื้อ

  2. ตัวเลือกเสริม: จากส่วนประเภทการขายและตำแหน่งที่ตั้งของการขาย ให้กำหนดตัวกรองสำหรับการค้นหาคำสั่งซื้อของคุณโดยการเลือกประเภทการขาย (ค้าปลีกหรือออนไลน์) และตำแหน่งที่ตั้งของการขาย (หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง) สำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ

  3. แตะค้นหาอะไรทุกอย่าง

  4. ในช่องค้นหา ให้ป้อน ID คำสั่งซื้อ ชื่อรายการที่สั่งซื้อ, หมายเลขใบเสร็จ หรือชื่อลูกค้า คำสั่งซื้อที่ตรงกับการค้นหาของคุณจะปรากฏใต้แถบค้นหา

  5. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อเปิดหรือแตะ เพื่อกลับไปยังหน้าจอค้นหา

สแกนบาร์โค้ดใบเสร็จ

หลังจากที่คุณได้ระบุบาร์โค้ดไว้ในใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดบนใบเสร็จได้ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด (เวอร์ชัน 2D เท่านั้น) หรือกล้องในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดคำสั่งซื้อที่ตรงกันใน Shopify POS

  1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อ ให้แตะที่ไอคอนบาร์โค้ดที่มุมขวาบน

  2. สแกนบาร์โค้ดใบเสร็จด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดของคุณ (เวอร์ชัน 2Dเท่านั้น) หรือกล้องหลังของ iPad ของคุณ หากยังไม่ได้ผล ให้คุณป้อนหมายเลขใบเสร็จที่อยู่บนใบเสร็จด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี