การอัปเดตคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุหรืออัปเดตลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วได้

เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

หมายเหตุคำสั่งซื้อจะปรากฏบนหน้าจอรายละเอียดของคำสั่งซื้อ ซึ่งมีประโยชน์ในการแนบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ โดยคุณอาจต้องการแนบหมายเหตุไปกับคำสั่งซื้อเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • คุณได้ขอคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
  • คุณได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าของคุณมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องการบันทึกไว้
  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม จากนั้นแตะคำสั่งซื้อ

  2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดแล้วแตะที่เพิ่มหมายเหตุ

  3. ป้อนหมายเหตุของคุณ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

หมายเหตุจะปรากฏในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ คุณสามารถแก้ไขหมายเหตุได้โดยการแตะ “แก้ไข” ด้านข้างหมายเหตุคำสั่งซื้อ

เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถปรับข้อมูลลูกค้าได้ในคำสั่งซื้อ POS

หากต้องการเปลี่ยนแปลงลูกค้าบนคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องลบลูกค้าปัจจุบันแล้วจึงเพิ่มลูกค้าที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้ด้วยการแตะที่ชื่อของลูกค้า

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม จากนั้นแตะคำสั่งซื้อ

  2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียด

  3. ปรับแก้คำสั่งซื้อตามต้องการโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี