การอัปเดตคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุหรืออัปเดตลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วได้

เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ

หมายเหตุคำสั่งซื้อจะแสดงบนหน้าจอรายละเอียดของคำสั่งซื้อ และหมายเหตุดังกล่าวมีประโยชน์สำหรับการแนบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ โดยคุณอาจต้องการแนบหมายเหตุไปกับคำสั่งซื้อเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • คุณได้ขอคืนเงินหรือยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว
 • คุณได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าของคุณมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องการบันทึกไว้
 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม จากนั้นแตะคำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียดแล้วแตะที่เพิ่มหมายเหตุ
 3. ป้อนหมายเหตุของคุณ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

หมายเหตุจะแสดงในหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ คุณสามารถแก้ไขหมายเหตุได้โดยการแตะ “แก้ไข” ด้านข้างหมายเหตุคำสั่งซื้อ

เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อ

คุณสามารถปรับข้อมูลลูกค้าได้ในคำสั่งซื้อ POS

หากต้องการเปลี่ยนแปลงลูกค้าบนคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องลบลูกค้าปัจจุบันแล้วจึงเพิ่มลูกค้าที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้ด้วยการแตะที่ชื่อของลูกค้า

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม จากนั้นแตะคำสั่งซื้อ
 2. แตะที่คำสั่งซื้อเพื่อดูหน้าจอรายละเอียด
 3. ปรับแก้คำสั่งซื้อตามต้องการโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เพิ่มลูกค้า - เริ่มจากลบลูกค้าที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ จากนั้นแตะที่ “เพิ่มลูกค้า” แล้วค้นหาลูกค้าที่มีอยู่ หรือ “เพิ่มลูกค้ารายใหม่” แล้วกรอกข้อมูลติดต่อ
  • ลบลูกค้า - เลื่อนชื่อของลูกค้าไปทางซ้าย จากนั้นแตะ “ลบ
  • แก้ไขลูกค้า - แตะชื่อของลูกค้า แก้ไขรายละเอียดของพวกเขา จากนั้นแตะ “บันทึก

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อจะแสดงเป็นเวลาสูงสุด 15 นาทีหลังจากมีการสั่งซื้อ หลังจากผ่านไป 15 นาที ระบบจะประมวลผลธุรกรรมและเก็บเงิน สามารถยกเลิกได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะได้รับอนุญาตเท่านั้น คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลต่อการยกเลิกคำสั่งซื้อ:

 • การยกเลิกการสั่งซื้อไม่พร้อมใช้งานในเยอรมนีหรืออิตาลี
 • ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินแบบแยกได้
 • คำสั่งซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้ไม่สามารถยกเลิกได้:

ขั้นตอน:

 1. คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อจากหน้าจอการชำระเงินหรือจากหน้าจอคำสั่งซื้อได้:

  • ในขั้นตอนการชำระเงิน ให้แตะ “ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ” แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก จากนั้นแตะ “ยกเลิก
 2. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าไปยังสินค้าคงคลังของคุณ ให้แตะที่ปุ่มเพื่อ “คืนสินค้าทั้งหมดกลับสต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้” แล้วแตะ “ไม่ต้องคืนสินค้ากลับสต็อก

 3. แตะที่ถัดไป

 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 5. แตะ “ยืนยันและดำเนินการ” หากคุณเปิดใช้งานการอนุมัติจากผู้จัดการแล้วและไม่ใช่ผู้จัดการ ผู้จัดการจะต้องป้อน PIN แล้วแตะที่ปุ่มลูกศรเพื่อยืนยันการยกเลิก

 6. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี