Tilauksen päivittäminen

Voit lisätä kommentteja tai päivittää olemassa olevien tilausten asiakkaita.

Huomautuksen lisääminen tilaukseen

Tilauskommentit näkyvät tilauksen tiedot ‑näytössä, ja ne ovat hyödyllisiä tilaukseen liittyvien lisätietojen liittämiseen. Tilausta ei ehkä voi muokata seuraavista syistä:

 • Olet hyvittänyt tai peruuttanut tilauksen.
 • Olet vaihtanut tilauksen kokonaan tai osittain.
 • Asiakkaallasi on joitain lisävaatimuksia, jotka haluat tallentaa.
 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ensin -painiketta ja sen jälkeen Tilaukset.
 2. Napauta tilausta, jotta voit tarkastella sen tietoja, ja sen jälkeen Lisää kommentti.
 3. Kirjoita kommentti ja napauta sitten Tallenna.

Kommentti näkyy tilauksen tiedoissa. Voit muokata huomautusta napauttamalla kohdan TILAUSHUOMAUTUS vieressä Muokkaa.

Tilauksen asiakkaan lisääminen, poistaminen tai muuttaminen

Voit muuttaa asiakastietoja POS-tilauksessa.

Jos haluat vaihtaa tilauksen asiakkaan, sinun täytyy poistaa valittu asiakas ja lisätä sitten oikea asiakas.

Voit myös muokata asiakkaan tietoja napauttamalla asiakkaan nimeä.

Tee näin:

 1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ensin -painiketta ja sen jälkeen Tilaukset.
 2. Avaa tilauksen tietonäyttö napauttamalla tilausta.
 3. Säädä tilausta tarpeen mukaan tekemällä jokin seuraavista:
  • Lisää asiakas – Poista ensin olemassa oleva asiakas tilauksesta ja napauta sitten joko Lisää asiakas ja hae olemassa olevaa asiakasta tai Lisää uusi asiakas ja täytä yhteystiedot.
  • Poista asiakas – Pyyhkäise vasemmalle asiakkaan nimen kohdalla ja napauta sitten Poista.
  • Muokkaa asiakasta – Napauta asiakkaan nimeä, muokkaa asiakkaan tietoja ja napauta sitten Tallenna.

Tilauksen peruuttaminen

Jos tilaus on mahdollista peruuttaa, tilauksen peruutuspainike näkyy enintään 15 minuutin ajan tilauksen tekemisen jälkeen. Kun 15 minuuttia on kulunut, tapahtumat käsitellään ja maksut veloitetaan. Vain tilaukset, joiden tilana on Valtuutettu, voidaan peruuttaa. Tapahtumamaksut eivät koske peruutettuja tilauksia.

Tilausten peruuttamista koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Tilausten peruuttaminen ei ole käytettävissä Saksassa tai Italiassa
 • Split-maksutilauksia ei voi peruuttaa
 • Tilauksia, jotka käyttävät seuraavia maksutapoja, ei voi peruuttaa:

Vaiheet:

 1. Voit peruuttaa tilauksen kassalla tai Tilaukset-näytöllä:

  • Kassalla peruutus tapahtuu napauttamalla valintaa Peruuta tilaus.
  • Shopify POS ‑sovelluksen aloitusnäytöllä napautetaan ensin valintaa Tilaukset, sitten peruutettavaa tilausta ja lopuksi valitaan Peruuta.
 2. Valinnainen: jos et halua palauttaa tuotetta varastoosi, napauta valintaa Palauta kaikki tuotteet varastoon tässä toimipaikassa ja napauta sitten Älä palauta varastoon.

 3. Napauta Seuraava.

 4. Valitse tilauksen peruuttamisen syy.

 5. Napauta valintaa Vahvista ja käsittele. Jos esimiehen hyväksyntä on aktivoitu etkä itse ole esimies, esimiehen on syötettävä PIN-koodi ja napautettava sitten nuolipainiketta peruutuksen vahvistamiseksi.

 6. Napauta Valmis.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi