Lägg till en anteckning till en order

Lägg till en anteckning till en order

Orderanteckningar visas på orderns informationssida, och de är användbara för att bifoga ytterligare information om en order. Det kan hända att du vill bifoga en anteckning till en order av följande skäl:

  • Du har återbetalat eller annullerat ordern.
  • Du har gjort ett byte för hela eller delar av ordern.
  • Din kund har ytterligare krav som du vill registrera.
  1. Tryck på och sedan på Ordrar i Shopify POS-appen.

  2. Tryck på en order för att visa dess detaljsida och tryck sedan på Lägg till anteckning.

  3. Ange din anteckning och tryck sedan på Spara.

Anteckningen visas på orderinformationssidan. Du kan redigera anteckningen genom att trycka på Redigera bredvid Orderanteckningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis