Aktualizowanie zamówienia

Możesz dodawać uwagi lub aktualizować klientów dla istniejących zamówień.

Dodaj uwagę do zamówienia

Uwagi dotyczące zamówienia pojawiają się na ekranie szczegółów zamówienia i są przydatne w przypadku konieczności dołączenia dodatkowych informacji o zamówieniu. Możesz dodać uwagę do zamówienia z następujących powodów:

 • Zwróciłeś(-aś) koszty lub anulowałeś(-aś) zamówienie.
 • Wykonałeś(-aś) wymianę dla całości lub części zamówienia.
 • Twój klient ma dodatkowe wymagania, które chcesz zapisać.
 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie opcję Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie, aby wyświetlić ekran szczegółów, a następnie naciśnij opcję Dodaj notatkę.
 3. Wprowadź uwagę i naciśnij Zapisz.

Uwaga pojawia się na ekranie szczegółów zamówienia. Możesz edytować uwagę, naciskając opcję Edytuj obok pola UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA.

Dodaj, usuń lub zmień klienta dla zamówienia

Możesz skorygować informacje o kliencie w zamówieniu POS.

Aby zmienić klienta w zamówieniu, musisz usunąć bieżącego klienta, a następnie dodać właściwego klienta.

Możesz również edytować informacje o kliencie, naciskając nazwę klienta.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie opcję Zamówienia.
 2. Naciśnij zamówienie, aby wyświetlić ekran jego szczegółów.
 3. Dostosuj zamówienie w razie potrzeby, wykonując dowolną z poniższych czynności:
  • Dodaj klienta - najpierw usuń dotychczasowego klienta w zamówieniu, a następnie naciśnij opcję Dodaj klienta i wyszukaj istniejącego klienta lub dodaj nowego klienta i wypełnij informacje kontaktowe.
  • Usuń klienta - przeciągnij w lewo nazwę klienta, a następnie naciśnij opcję Usuń.
  • Edytuj klienta - naciśnij nazwę klienta, edytuj jego dane, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Anuluj zamówienie

Jeśli zamówienie można anulować, przycisk Anuluj zamówienie jest wyświetlany przez maksymalnie 15 minut od jego umieszczenia. Po 15 minutach transakcje przetwarzają i rejestrują środki. Anulować można tylko zamówienia ze statusem Autoryzowane. Opłaty transakcyjne nie mają zastosowania do anulowanych zamówień.

Obowiązują następujące ograniczenia dotyczące anulowania zamówień:

 • Anulowanie zamówień nie jest dostępne w Niemczech ani we Włoszech
 • Nie można anulować zamówień z płatnością podzieloną
 • Nie można anulować zamówień opłaconych za pomocą następujących metod płatności:

Kroki:

 1. Zamówienie można anulować na ekranie realizacji zakupu lub na ekranie Zamówienia:

  • Na stronie realizacji zakupu naciśnij Anuluj zamówienie.
  • Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Zamówienia, następnie wybierz zamówienie, które chcesz anulować i naciśnij Anuluj.
 2. Opcjonalnie: Jeśli nie chcesz zwracać pozycji do zapasów, naciśnij przycisk, aby zwrócić wszystkie pozycje do magazynu w tej lokalizacji, a następnie naciśnij opcję Nie zwracaj do magazynu.

 3. Naciśnij przycisk Dalej.

 4. Wybierz przyczynę anulowania zamówienia.

 5. Naciśnij opcję Potwierdź i przetwarzaj. Jeśli masz aktywowane zatwierdzenie przez menedżera a nie jesteś menedżerem, menedżer musi wprowadzić PIN. Następnie naciśnij przycisk strzałki, aby potwierdzić anulowanie.

 6. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo