Aktualizowanie zamówienia

Możesz dodawać uwagi lub aktualizować klientów dla istniejących zamówień.

Dodaj uwagę do zamówienia

Uwagi dotyczące zamówienia pojawiają się na ekranie szczegółów zamówienia i są przydatne do dołączenia dodatkowych informacji o zamówieniu. Możesz dodać uwagę do zamówienia z następujących powodów:

  • Zwróciłeś(-aś) koszty lub anulowałeś(-aś) zamówienie.
  • Wykonałeś(-aś) wymianę dla całości lub części zamówienia.
  • Twój klient ma dodatkowe wymagania, które chcesz zapisać.
  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie opcję Zamówienia.

  2. Naciśnij zamówienie, aby wyświetlić ekran szczegółów, a następnie naciśnij opcję Dodaj notatkę.

  3. Wprowadź uwagę i naciśnij Zapisz.

Notatka pojawia się na ekranie szczegółów zamówienia. Możesz edytować notatkę, naciskając Edytuj obok UWAG DO ZAMÓWIENIA.

Dodaj, usuń lub zmień klienta dla zamówienia

Możesz skorygować informacje o kliencie w zamówieniu POS.

Aby zmienić klienta w zamówieniu, musisz usunąć bieżącego klienta, a następnie dodać właściwego klienta.

Możesz również edytować informacje o kliencie, naciskając nazwę klienta.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie opcję Zamówienia.

  2. Naciśnij zamówienie, aby wyświetlić ekran jego szczegółów.

  3. Dostosuj zamówienie w razie potrzeby:

- Dodaj klienta - najpierw usuń dotychczasowego klienta w zamówieniu, a następnie naciśnij opcję Dodaj klienta i wyszukaj istniejącego klienta lub dodaj nowego klienta i wypełnij informacje kontaktowe. - Usuń klienta - przeciągnij w lewo nazwę klienta, a następnie naciśnij opcję Usuń. - Edytuj klienta - naciśnij nazwę klienta, edytuj jego dane, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo