Przypisywanie sprzedaży do pracowników

Podczas przetwarzania zamówienia w Shopify POS możesz przypisywać pracownikom sprzedaż lub sprzedane produkty z poziomu koszyka lub inteligentnej siatki. Możesz wyszukiwać pracowników, wpisując nazwisko lub przewijając listę pracowników, aby wybrać żądane nazwisko. Podczas wyszukiwania pracowników nazwiska ostatnio przypisanych pracowników wyświetlają się na górze.

Możesz śledzić wyniki swoich pracowników i przypisania sprzedaży za pomocą raportu Sprzedaż detaliczna według pracowników przypisanych do sprzedaży. Na przykład, jeśli oferujesz prowizję swoim pracownikom, możesz ją prześledzić w raporcie.

Przypisz pracownika do sprzedaży z koszyka

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego pracownika.

Jeśli masz subskrypcję Shopify POS Pro, możesz skonfigurować ustawienia przypisania sprzedaży. Możesz wymagać od pracowników ręcznego przypisywania sprzedaży do pracowników lub automatycznego przypisywania sprzedaży do pracowników w kasie podczas realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W koszyku naciśnij opcję Więcej czynności.
 2. Naciśnij opcję Przypisuj sprzedaż do pracowników.
 3. Wyszukaj i wybierz pracowników, któremu chcesz przypisać sprzedaż, a następnie naciśnij Zapisz.

Przypisz pracownika do pozycji z koszyka

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego pracownika. Jeśli zamówienie zawiera pozycje przypisane do różnych pracowników, możesz powtórzyć te kroki z różnymi pracownikami w razie potrzeby.

Jeśli masz subskrypcję Shopify POS Pro, możesz skonfigurować ustawienia przypisania sprzedaży. Możesz wymagać od pracowników ręcznego przypisywania sprzedaży do pracowników lub automatycznego przypisywania sprzedaży do pracowników w kasie podczas realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Naciśnij pozycję w koszyku.
 2. Naciśnij opcję Przypisz sprzedaż do pracowników w widoku Zarządzaj pozycją.
 3. Wyszukaj i wybierz pracowników, któremu chcesz przypisać sprzedaż, a następnie naciśnij Zapisz.

Przypisz pracownika do pełnej transakcji z inteligentnej siatki

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego pracownika z poziomu Twojej inteligentnej siatki.

Kroki:

 1. W obszarze Inteligentna siatka kliknij opcję Przypisz sprzedaż.
 2. Wyszukaj i wybierz pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Edytuj przypisanie pracowników w zakończonych zamówieniach

Możesz edytować przypisanie pracowników dla wszystkich pozycji w zakończonym zamówieniu z uprawnieniem Zarządzaj przypisaniem sprzedaży dla zamówień w statusie Dozwolone.

Kroki:

 1. Przejdź do szczegółów zamówienia, dla którego chcesz edytować przypisanie pracowników.
 2. Naciśnij opcję Przypisanie pracowników w sekcji Pracownicy.
 3. Naciśnij jedną pozycję lub opcję Przypisz wszystkie pozycje, aby zmienić przypisanie pozycji do odpowiednich pracowników.
 4. Wybierz nowego pracownika, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Usuń pracownika z pozycji w transakcji

 1. W koszyku naciśnij produkt, do którego dodałeś(-aś) pracownika.
 2. Naciśnij Sprzedane przez.
 3. Naciśnij opcję Wyczyść lub wybierz nowego pracownika.
 4. Naciśnij Zapisz.

Wyświetl przypisanie pracowników w szczegółach zamówienia

Pracownicy przypisani do zrealizowanych zamówień pojawiają się w sekcji Pracownicy na stronie Szczegóły zamówienia.

Sekcja Pracownicy dla zamówienia obejmuje następujące elementy:

 • Przypisanie pracowników: nazwisko lub nazwiska pracowników przypisanych do pozycji. Możesz nacisnąć tę sekcję, aby wyświetlić więcej szczegółów.
 • Pracownik przy kasie: nazwisko pracownika, który sfinalizował oryginalne zamówienie.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu zamówień w Shopify POS.

Wyświetl przypisanie pracowników podczas wymiany lub zwrotu

Możesz wyświetlić pracowników przypisanych do pozycji, zwracając lub wymieniając pozycje z zamówienia.

Aby wyświetlić przypisanie pracowników, naciśnij zwracaną lub wymienianą pozycję. Przypisanie pracowników wyświetli się w sekcji Pracownicy.

Wyślij atrybuty koszyka

Po zakończeniu przez klienta realizacji zakupu online za pomocą linku z e-maila wysłanego ze sklepu detalicznego funkcja Wyślij koszyk przypisuje sprzedaż do kanału POS, punktu sprzedaży detalicznej i pracownika. Poniższe raporty odzwierciedlają atrybucję sprzedaży z wersji roboczej zamówienia utworzonej przez funkcję Wyślij koszyk:

 • Sprzedaż według kanału
 • Sprzedaż detaliczna według lokalizacji punktów sprzedaży
 • Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie
 • Sprzedaż detaliczna według pracowników przypisanych do sprzedaży

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo