Przypisz sprzedaż do pracowników

Podczas przetwarzania zamówienia w Shopify POS możesz przypisać sprzedaż do pracownika z poziomu koszyka. Jeśli chcesz przypisać sprzedaż do pracownika, musisz dodać pracownika do sprzedaży przed zakończeniem zamówienia.

Możesz śledzić wyniki swoich pracowników i przypisania sprzedaży za pomocą raportu Sprzedaż detaliczna według pracowników, którzy pomogli przy sprzedaży.

Przypisz pracownika do pozycji w transakcji

  1. W koszyku naciśnij produkt.
  2. Naciśnij Dodaj pracowników, którzy sprzedali towar.
  3. Wybierz pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Usuń pracownika z pozycji w transakcji

  1. W koszyku naciśnij produkt, do którego dodałeś(-aś) pracownika.
  2. Naciśnij Sprzedane przez.
  3. Naciśnij opcję Wyczyść lub wybierz nowego pracownika.
  4. Naciśnij Zapisz

Przypisz pracownika do pełnej transakcji

Możesz przypisać sprzedaż wszystkich pozycji w zamówieniu do jednego pracownika.

  1. W koszyku naciśnij opcję Więcej czynności.
  2. Naciśnij Dodaj pracowników.
  3. Wybierz pracownika, do którego chcesz przypisać sprzedaż, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo