Sådan tilskriver du salg til medarbejdere

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Du kan tilskrive salg eller varer i et salg til en medarbejder fra indkøbskurven eller docken, når du behandler en ordre i Shopify POS. Du kan søge efter medarbejderen ved at skrive vedkommendes navn eller rulle gennem listen over medarbejdere for at vælge medarbejderens navn. Navnene på medarbejdere, der er tilskrevet for nylig, vises øverst i medarbejdersøgningen.

Du kan spore dine medarbejderes resultater og salgstilskrivning ved hjælp af rapporten Detailsalg efter medarbejder, der er tilskrevet salg. Hvis du f.eks. tilbyder dine medarbejdere kommission, kan du spore deres kommission i rapporten.

Tilskriv medarbejder til et salg fra indkøbskurven

Du kan tilskrive salg for alle varerne i en ordre til én medarbejder.

Hvis du har Shopify POS Pro-abonnementet, kan du konfigurere indstillinger for salgstilskrivning. Du kan vælge at kræve, at dine medarbejdere manuelt tilskriver salg til medarbejdere eller automatisk tilskriver salget til medarbejderne under betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Flere handlinger i indkøbskurven.
 2. Tryk på Tilskriv salg til medarbejder.
 3. Søg efter, og vælg den medarbejder, som du vil tilskrive salget til. Tryk derefter på Gem.

Tilskriv medarbejder til en vare fra indkøbskurven

Du kan tilskrive salg for alle varerne i en ordre til én medarbejder. Hvis din ordre indeholder varer, der er tilskrevet forskellige medarbejdere, skal du gentage disse trin med forskellige medarbejdere (som nødvendigt).

Hvis du har Shopify POS Pro-abonnementet, kan du konfigurere indstillinger for salgstilskrivning. Du kan vælge at kræve, at dine medarbejdere manuelt tilskriver salg til medarbejdere eller automatisk tilskriver salget til medarbejderne under betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til indkøbskurven, og tryk på varen.
 2. Tryk på Tilskriv salg til medarbejder i visningen Administrer vare.
 3. Søg efter, og vælg den medarbejder, som du vil tilskrive salget til. Tryk derefter på Gem.

Tilskriv medarbejder til en komplet transaktion fra docken

Du kan tilskrive salg for alle varerne i en ordre til én medarbejder fra docken.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Tilskriv salg i din Dock.
 2. Søg efter, og vælg den medarbejder, som du vil tilskrive salget til. Tryk derefter på Gem.

Rediger medarbejdertilskrivning på fuldførte ordrer

Du kan redigere medarbejdertilskrivningen for alle varer i en fuldført ordre med tilladelsen Tilladt for Administrer salgstilskrivningen for ordrer

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordreoplysninger for den ordre, du vil redigere medarbejdertilskrivningen for.
 2. Tryk på Medarbejdertilskrivning i afsnittet Medarbejdere.
 3. Tryk på en enkelt vare eller på Tilskriv alle varer for at ændre den respektive tilskrivning af varer til medarbejdere.
 4. Vælg den nye medarbejder, og tryk på Gem.

Fjern en medarbejder fra en vare i en transaktion

 1. Tryk på det produkt i indkøbskurven, som du har føjet medarbejderen til.
 2. Tryk på Solgt af.
 3. Tryk på Ryd eller vælg en anden medarbejder.
 4. Tryk på Gem.

Se medarbejdertilskrivning under ordreoplysningerne

De medarbejdere, som tilskrives dine fuldførte ordrer, vises i afsnittet Medarbejdere på siden Ordreoplysninger.

Afsnittet Medarbejdere for ordren indeholder følgende:

 • Medarbejdertilskrivning: Navnet eller navnene på de medarbejdere, som er tilskrevet varelinjer.Du kan trykke på dette afsnit for at se flere oplysninger.
 • Medarbejder ved kassen: Navnet på den medarbejder, der gennemførte den oprindelige ordre.

Få mere at vide om, hvordan du søger i dine ordrer i Shopify POS.

Se medarbejdertilskrivning under en ombytning eller returnering

Du kan se de medarbejdere, som er tilskrevet varelinjer, når du returnerer eller ombytter varer i en ordre.

Tryk på den varelinje, du returnerer eller bytter, for at se medarbejdertilskrivningen. Medarbejdertilskrivningen vises i afsnittet Medarbejdere.

Tilskrivninger for Send indkøbskurv

Når din kunde gennemfører en onlinebetaling via et maillink, der er sendt fra en detailforretning, vil funktionen Send indkøbskurv tilskrive salget til POS-kanalen, detaillokationen og medarbejderen. Følgende rapporter afspejler detailtilskrivningen fra den ordrekladde, der blev oprettet af Send indkøbskurv:

 • Salg efter kanal
 • Detailsalg efter POS-lokation
 • Detailsalg pr. medarbejder ved kassen
 • Detailsalg efter medarbejder, der er tilskrevet salg

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis