Attribuera försäljning till anställda

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Medan du behandlar en order på Shopify POS kan du tillskriva försäljning till en anställd från varukorgen. Om du vill tillskriva försäljning till en medarbetare måste du lägga till den anställde till försäljningen innan du slutför ordern.

Du kan spåra din personals prestationer och försäljningstillskrivning genom att använda rapporten detaljhandelförsäljning av medarbetare som hjälpte till med försäljning .

Observera: Känns inte Shopify POS igen? Du kanske använder Shopify POS Classic.

Attribuera en medarbetare till en artikel i en transaktion

  1. Tryck på en produkt i varukorgen.
  2. Tryck på Lägg till medarbetare som sålde varan.
  3. Välj den medarbetare som du vill tillskriva försäljningen till och tryck sedan på Spara.

Ta bort en anställd från en artikel i en transaktion

  1. I varukorgen, klicka på den produkt som du har lagt till personal för.
  2. Tryck på Såld av.
  3. Tryck på Rensa eller välj en ny medarbetare.
  4. Tryck på Spara

Attribuera en medarbetare till en hel transaktion

Du kan tillskriva försäljning för alla artiklar i en order till en medarbetare.

  1. I varukorgen trycker du på Fler åtgärder.
  2. Tryck på Lägg till medarbetare.
  3. Välj den medarbetare som du vill tillskriva försäljningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis