Tillskriva försäljning till personal

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Under tiden du behandlar en order i Shopify kassasystem kan du tillskriva en försäljning eller artiklar i en försäljning till medarbetare från varukorgen eller från det smarta rutnätet. Du kan söka efter medarbetaren genom att skriva in namnet eller bläddra igenom din personallista för att välja personens namn. Namn på nyligen tillskriven personal visas högst upp när du söker bland personalen.

Du kan spåra din personals resultat och försäljningstillskrivning genom att använda rapporten Detaljhandelsförsäljning efter personal ansvarig för försäljning. Om du till exempel erbjuder provision till din personal kan du spåra deras provision i rapporten.

Tillskriva personal till en försäljning från varukorgen

Du kan tillskriva försäljning för alla varor i en order till en medarbetare.

Om du har Shopify POS Pro-prenumerationen så kan du konfigurera inställningarna för försäljningstillskrivning. Du kan välja att kräva att din personal tillskriver medarbetare försäljning manuellt eller att medarbetare tillskrivs försäljningen automatiskt under betalningen.

Steg:

 1. I varukorgen trycker du på Fler åtgärder.
 2. Tryck p[ Attributförsäljning till personal.
 3. Sök efter och välj den medarbetare som du vill tillskriva försäljningen till och tryck sedan på Spara.

Tillskriva personal till en artikel från varukorgen

Du kan tillskriva försäljningen för alla artiklar i en order till en medarbetare. Om din order har artiklar som tillskrivs olika medarbetare kan du upprepa dessa steg med olika medarbetare vid behov.

Om du har Shopify POS Pro-prenumerationen så kan du konfigurera inställningarna för försäljningstillskrivning. Du kan välja att kräva att din personal tillskriver medarbetare försäljning manuellt eller att medarbetare tillskrivs försäljningen automatiskt under betalningen.

Steg:

 1. Tryck på artikeln i varukorgen.
 2. Tryck på Tillskriv försäljning till medarbetare i vyn Hantera artikel.
 3. Sök efter och välj den medarbetare som du vill tillskriva försäljningen till och tryck sedan på Spara.

Tillskriva medarbetare till en fullständig transaktion från det smarta rutnätet

Du kan tillskriva försäljning för alla artiklar i en order till en medarbetare från ditt Smarta rutnät.

Steg:

 1. Från det Smarta rutnätet klickar du på Tillskriv försäljning.
 2. Sök efter och välj den personal som du vill tillskriva försäljningen till, och tryck sedan på Spara.

Redigera personalattribut för slutförda ordrar

Du kan redigera personalattribut för alla artiklar i en slutförd order med Tillåtet tillstånd för att Hantera försäljningsattribut för ordrar

Steg:

 1. Gå till Orderinformation för den order du vill redigera personalattribut för.
 2. Tryck på personalattribut under personalavsnittet.
 3. Tryck på ett enda objekt eller Attribut för alla artiklar för att ändra respektive personalattribut.
 4. Välj ny personal och tryck sedan på Spara.

Ta bort personal från en artikel i en transaktion

 1. I varukorgen, klicka på den produkt som du har lagt till personal för.
 2. Tryck på Såld av.
 3. Tryck på Rensa eller välj en ny personal.
 4. Klicka på Spara.

Visa personalattribut i orderinformation

Personalen som tillskrivs dina slutförda ordrar visas i avsnittet Personal på sidan Orderinformation.

I avsnittet Personal för ordern ingår följande:

 • Personalattribut: namnet eller namnen på personal som tillskrivs radartiklar.Du kan trycka på det här avsnittet för att se fler detaljer.
 • Personal i kassan: namnet på den medarbetare som slutförde den ursprungliga ordern.

Läs mer om hur du söker i dina ordrar i Shopify kassasystem.

Visa personalattribut under ett byte eller en retur

Du kan visa den personal som tillskrivs radartiklar när du returnerar eller byter ut artiklar i en order.

Om du vill se personalattributet trycker du på radartikeln som du returnerar eller byter ut. Personalattribut visas i personalavsnittet.

Skicka varukorgsattribut

När din kund har slutfört en onlinekassaupplevelse från e-postlänken som skickades från en detaljhandelsbutik attribuerar funktionen Skicka varukorg försäljningen till POS-kanalen, detaljhandelsplatsen och medarbetaren.Följande rapporter motsvarar detaljhandelsattributionen från orderutkastet som skapats av Skicka varukorg:

 • Försäljning per kanal
 • Detaljhandelsförsäljning sorterat efter försäljningsplats
 • Butiksförsäljning per medarbetare i kassan
 • Detaljhandelsförsäljning efter personal ansvarig för försäljning

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis