Hantera obligatorisk betalningsinformation för Shopify kassasystem

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan konfigurera och hantera vilken kund- och personalinformation som du vill samla in under betalningen. Att samla in kundinformation under betalningen kan hjälpa dig med dina marknadsföringskampanjer, kundtilldelning, kundvård och garanti. Att samla in personalinformation under betalningen kan också hjälpa dig att optimera dina försäljningsinsatser.

Inställningar för obligatorisk betalningsinformation i Shopify kassasystem

Mer information om insamling av kunduppgifter och inställningar för försäljningstilldelning under betalning i Shopify kassasystem.

Insamling av kunduppgifter under betalning

Du kan välja om du vill samla in följande kunduppgifter under betalningen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Kontaktinformation
  • Endast telefonnummer
  • Endast e-post
  • E-post eller telefonnummer
  • Både e-post och telefonnummer

Granska följande tabell för att få mer information om tillgängliga alternativ för insamling av kunduppgifter:

Alternativ för insamling av kunduppgifter under betalning
Alternativ Beskrivning
Krävs inte Insamling av kunduppgifter krävs inte och din personal uppmanas inte att fylla i kundinformation under betalning.
Rekommenderade Insamling av kunduppgifter rekommenderas, men din personal kan välja att hoppa över att samla in kundinformation. Det här alternativet kan vara användbart om kunden inte samtycker till att tillhandahålla sin information.
Nödvändig Insamling av kunduppgifter krävs och din personal kan inte hoppa över att samla in kundinformation. Det här alternativet kan hindra kunder från att betala och därmed minska butikens försäljning om kunden inte samtycker till att tillhandahålla sin information.

Tillskrivning av försäljning under betalning

Du kan välja om du vill tillskriva personal försäljningen under betalning. Granska följande tabell för att få mer information om de tillgängliga tillskrivningsalternativen för försäljning:

Alternativ för tillskrivning av försäljning under betalning
Alternativ Beskrivning
Krävs inte Personalen behöver inte och uppmanas inte att tillskriva specifika medarbetare försäljning under betalningen.
Tillskriv försäljning manuellt till personal Personalen uppmanas att välja ut försäljningsartiklar och tillskriva en specifik medarbetare försäljningen under betalningen.
Tillskriv försäljning automatiskt till personal i kassan Den medarbetare som arbetar i kassan tillskrivs automatiskt försäljningen.

Konfigurera obligatorisk betalningsinformation

Du kan konfigurera den kund- och personalinformation som du vill samla in under betalning. Du kan när som helst justera de inställningar av obligatorisk betalningsinformation från försäljningskanalen Kassasystem.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Obligatorisk betalningsinformation i avsnittet Kassa.

 6. I avsnittet Kunduppgifter väljer du om du vill samla in kunduppgifter, som till exempel förnamn, efternamn eller kontaktinformation under betalningen.

 7. I avsnittet Försäljningstillskrivning väljer du hur du vill att personalen ska tillskrivas försäljning under betalningen.

 8. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis