Quản lý thông tin thanh toán bắt buộc cho Shopify POS

Bạn có thể định cấu hình và quản lý thông tin khách hàng và nhân viên bạn muốn thu thập khi thanh toán. Việc thu thập thông tin khách hàng khi thanh toán có thể giúp bạn thực hiện các chiến dịch tiếp thị, ghi nhận khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và bảo hành. Việc thu thập thông tin nhân viên khi thanh toán cũng có thể giúp bạn tối ưu hóa hoạt động bán hàng.

Cài đặt thông tin thanh toán bắt buộc trong Shopify POS

Tìm hiểu thêm về cài đặt thu thập thông tin khách hàng và ghi nhận doanh số khi thanh toán trong Shopify POS.

Thu thập thông tin khách hàng khi thanh toán

Bạn có thể chọn có thu thập các thông tin khách hàng sau đây khi thanh toán hay không:

 • Tên
 • Họ
 • Thông tin liên hệ
  • Chỉ số điện thoại
  • Chỉ email
  • Email hoặc số điện thoại
  • Cả email và số điện thoại

Xem bảng sau để tìm hiểu thêm về các tùy chọn thu thập thông tin khách hàng sẵn có:

Tùy chọn thu thập thông tin khách hàng khi thanh toán
Tùy chọn Mô tả
Không bắt buộc Không bắt buộc thu thập thông tin khách hàng và nhân viên sẽ không được nhắc điền thông tin khách hàng khi thanh toán.
Được đề xuất Nên thu thập thông tin khách hàng nhưng nhân viên có thể chọn bỏ qua việc thu thập thông tin khách hàng. Tùy chọn này có thể hữu ích khi khách hàng không đồng ý cung cấp thông tin.
Bắt buộc Bắt buộc thu thập thông tin khách hàng và nhân viên không thể bỏ qua việc thu thập thông tin khách hàng. Tùy chọn này có thể ngăn khách hàng thanh toán và làm giảm doanh số của cửa hàng khi khách hàng không đồng ý cung cấp thông tin.

Ghi nhận doanh số khi thanh toán

Bạn có thể chọn có ghi nhận doanh số cho nhân viên khi thanh toán hay không. Xem bảng sau để tìm hiểu thêm về các tùy chọn ghi nhận doanh số sẵn có:

Tùy chọn ghi nhận doanh số khi thanh toán
Tùy chọn Mô tả
Không bắt buộc Nhân viên của bạn không bắt buộc và không được nhắc ghi nhận doanh số cho nhân viên cụ thể khi thanh toán.
Ghi nhận thủ công lượt bán hàng cho nhân viên Nhân viên sẽ được nhắc chọn hàng giảm giá và ghi nhận doanh số cho một nhân viên cụ thể khi thanh toán.
Tự động ghi nhận lượt bán hàng cho nhân viên tại quầy Doanh số được tự động ghi nhận cho nhân viên đang làm việc tại quầy.

Định cấu hình thông tin thanh toán bắt buộc

Bạn có thể định cấu hình thông tin khách hàng và nhân viên bạn muốn thu thập khi thanh toán. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt thông tin thanh toán bắt buộc bất cứ lúc nào trên kênh bán hàng Point of Sale.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of Sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thông tin thanh toán bắt buộc.

 6. Trong mục Thông tin khách hàng, chọn xem bạn có muốn thu thập thông tin khách hàng như tên, họ hoặc thông tin liên hệ khi thanh toán hay không.

 7. Trong mục Ghi nhận doanh số, chọn cách bạn muốn ghi nhận doanh số cho nhân viên khi thanh toán.

 8. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí