Tổng quan về Điểm bán hàng

Tổng quan về Point of Sale hiển thị cho bạn chế độ xem cao cấp về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ. Bạn có thể tìm thấy thông tin tổng quan trên trang quản trị Shopify, mục kênh bán hàng Point of Sale. Trang tổng quan cho biết các chỉ số chính về doanh nghiệp bán lẻ của bạn:

  • Tổng số hàng bán được
  • Tổng doanh số
  • Tổng giảm giá
  • Tổng hoàn tiền
  • Lợi nhuận gộp
  • Biên lợi nhuận gộp
  • Tổng số đơn hàng
  • Giá trị đơn hàng trung bình
  • Doanh số của nhân viên có được nhờ giảm giá

Để xem báo cáo phân tích đầy đủ, nhấp vào Xem báo cáo.

Bạn có thể xem các số liệu này của tất cả các địa điểm hoặc một địa điểm duy nhất. Bạn cũng có thể lọc thông tin theo ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí