Tổng quan về Điểm bán hàng

Tổng quan về điểm bán hàng mang đến cho bạn chế độ xem cao cấp về cách thức hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ. Bạn có thể tìm thấy tổng quan trong trang quản trị Shopify trên kênh bán hàng Điểm bán hàng. Để truy cập báo cáo phân tích đầy đủ, nhấp vào View report (Xem báo cáo). Tổng quan cho bạn biết các số liệu chủ chốt về doanh nghiệp bán lẻ của bạn:

  • Tổng số hàng bán được
  • Tổng doanh số
  • Tổng giảm giá
  • Tổng hoàn tiền
  • Lợi nhuận gộp
  • Biên lợi nhuận gộp
  • Tổng số đơn hàng
  • Giá trị đơn hàng trung bình
  • Doanh số của nhân viên đã hỗ trợ bán hàng

Bạn có thể xem các số liệu này của tất cả các địa điểm hoặc một địa điểm duy nhất. Bạn cũng có thể lọc thông tin theo ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí