Översikt över Point of Sale

Översikt över Point of Sale visar dig en bra överblicksbild över hur ditt detaljhandelsföretag presterar. Du kan hitta översikten i Shopify-admin under POS point of sale. Översikten visar dig de viktigaste mätvärdena för din detaljhandelsverksamhet:

  • Totalt antal försäljningar
  • Bruttoförsäljning
  • Summa rabatter
  • Totalt återbetalat belopp
  • Bruttovinst
  • Bruttomarginal
  • Totalt antal ordrar
  • Genomsnittligt ordervärde
  • Försäljning av personal som tillskrivs försäljning

Klicka på Visa rapportför att gå till hela analysrapporten.

Du kan se de här måtten för alla dina platser eller för en enda plats. Du kan också filtrera informationen efter datum.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis