Produkthantering från admin

Du skapar nya produkter från Shopify-administratören. Du måste också göra dem tillgängliga för POS-kanalen i din Shopify-administratör.

Se till att du lagerför produkten på din tilldelade plats i Shopify POS för att produkten ska visas i din Shopify POS-app.

Lägg till en ny produkt

Steg:

  1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

  2. På sidan Produkter klickar du på Lägg till produkt.

  3. Ange en titel för din produkt, tillsammans med ytterligare detaljer.

  4. Klicka på Spara.

Du kan även importera eller exportera produkter med CSV-filer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis