Produkthantering från admin

Du kan skapa nya produkter från Shopify-admin. Du måste också göra dem tillgängliga för POS-kanalen i din Shopify-admin.

Se till att du lagerför produkten på din tilldelade plats i Shopify POS eller om produkten inte visas i din Shopify POS-app.

Lägg till en ny produkt

Steps:

  1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

  2. From the Products page, click Add product.

  3. Enter a title for your product, along with additional details.

  4. Click Save.

Du kan även importera eller exportera produkter med CSV-filer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis