Quản lý sản phẩm trong trang quản trị

Bạn tạo sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng cần đưa sản phẩm lên kênh POS trong trang quản trị Shopify.

Đảm bảo bạn lưu kho sản phẩm tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS, nếu không, sản phẩm sẽ không hiển thị trong ứng dụng Shopify POS.

Trên trang này

Thêm sản phẩm mới

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

  2. Trong trang Sản phẩm, nhấp vào Add product(Thêm sản phẩm).

  3. Nhập tiêu đề cho sản phẩm cùng các chi tiết bổ sung.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể nhập hoặc xuất dữ liệu về sản phẩm bằng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí