Zarządzanie produktem z poziomu panelu administracyjnego

Tworzysz nowe produkty w panelu administracyjnym Shopify. Musisz udostępnić je także w kanale POS w panelu administracyjnym Shopify.

Upewnij się, że produkt jest magazynowany w lokalizacji przypisanej do urządzenia Shopify POS, w przeciwnym razie wyświetlenie produktu w aplikacji Shopify POS nie będzie możliwe.

Na tej stronie

Dodaj nowy produkt

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

  2. Na stronie Produkty kliknij Dodaj produkt.

  3. Wprowadź tytuł produktu z dodatkowymi szczegółami.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz również importować lub eksportować produkty, używając plików CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo