Zarządzanie wymaganymi informacjami o realizacji zakupu dla Shopify POS

Możesz skonfigurować informacje o klientach i pracownikach, które chcesz gromadzić podczas realizacji zakupu, oraz nimi zarządzać. Gromadzenie informacji o klientach podczas realizacji zakupu może okazać się przydatne podczas kampanii marketingowych, atrybucji klientów, budowania relacji z klientami i obsługi gwarancji. Natomiast gromadzenie informacji o pracownikach podczas realizacji zakupu może Ci pomóc w optymalizacji działań sprzedażowych.

Ustawienia wymaganych informacji o realizacji zakupu w Shopify POS

Dowiedz się więcej o gromadzeniu danych klientów i ustawieniach przypisania sprzedaży podczas realizacji zakupu w Shopify POS.

Gromadzenie danych klientów podczas realizacji zakupu

Możesz ustalić, czy podczas realizacji zakupu będziesz gromadzić poniższe dane klientów:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Dane kontaktowe
  • Tylko numer telefonu
  • Tylko e-mail
  • E-mail lub numer telefonu
  • Zarówno e-mail jak i numer telefonu

Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach gromadzenia danych klientów:

Opcje gromadzenia danych klientów podczas realizacji zakupu
Opcja Opis
Niewymagane Gromadzenie danych klientów nie jest wymagane, a pracownicy nie są proszeni o podanie danych klientów podczas realizacji zakupu.
Zalecane Gromadzenie danych klientów jest zalecane, ale pracownicy mogą pominąć tę czynność. Ta opcja może być przydatna, gdy klient nie wyraża zgody na podanie swoich danych.
Wymagane Gromadzenie danych klientów jest wymagane i pracownicy nie mogą pominąć tej czynności. Ta opcja może uniemożliwić klientom realizację zakupu i przyczynić się do spadku sprzedaży w Twoim sklepie, gdy klient nie wyrazi zgody na podanie swoich danych.

Przypisanie sprzedaży podczas realizacji zakupu

Możesz ustalić, czy podczas realizacji zakupu będziesz przypisywać sprzedaż do pracowników. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach przypisywania sprzedaży:

Opcje przypisywania sprzedaży podczas realizacji zakupu
Opcja Opis
Niewymagane Pracownicy nie muszą przypisywać sprzedaży określonym pracownikom podczas realizacji zakupu i nie są o to proszeni.
Przypisuj ręcznie sprzedaż do pracownika Pracownicy są proszeni o wybranie pozycji sprzedaży i przypisanie sprzedaży określonemu pracownikowi podczas realizacji zakupu.
Przypisuj automatycznie sprzedaż do pracownika przy kasie Sprzedaż jest przypisywana automatycznie do pracowników, którzy pracują w kasie.

Skonfiguruj wymagane informacje o realizacji zakupu

Możesz skonfigurować informacje o klientach i pracownikach, które chcesz zebrać podczas realizacji zakupu. Ustawienia wymaganych informacji o realizacji zakupu możesz dostosować w dowolnym momencie w kanale sprzedaży Punkt sprzedaży.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of Sale.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Realizacja zakupu kliknij opcję Wymagane informacje o realizacji zakupu.

 6. W sekcji Dane klienta określ, czy podczas realizacji zakupu chcesz gromadzić dane klienta, takie jak imię, nazwisko lub dane kontaktowe.

 7. W sekcji Przypisanie sprzedaży wybierz sposób, w jaki chcesz przypisywać sprzedaż pracownikom podczas realizacji zakupu.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo