Administrere påkrevd betalingsinformasjon for Shopify POS

Du kan konfigurere og administrere kunde- og personalopplysningene du ønsker å innhente i kassen. Ved å innhente kundeopplysninger i kassen kan du støtte markedsføringskampanjer, kundeattribusjon, kundetilpasning og garantier. Innhenting av personalopplysninger i kassen kan også gjøre det enklere å optimalisere salgsarbeidet.

Påkrevde innstillinger for kasseopplysninger i Shopify POS

Finn ut mer om innstillinger for innhenting av kundeopplysninger og salgsattribusjon i kassen i Shopify POS.

Innhenting av kundeopplysninger i kassen

Du kan velge om du vil innhente følgende kundeopplysninger i kassen:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kontaktinformasjon
  • Kun telefonnummer
  • Kun e-postadresse
  • E-post eller telefonnummer
  • Både e-postadresse og telefonnummer

Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om tilgjengelige alternativer for innhenting av kundeopplysninger:

Alternativer for innhenting av kundeopplysninger i kassen
Alternativ Beskrivelse
Ikke obligatorisk Innhenting av kundeopplysninger er ikke påkrevd, og personalet blir ikke bedt om å fylle ut kundeopplysningene i kassen.
Anbefalt Innhenting av kundeopplysninger anbefales, men personalet kan velge å hoppe over innhenting av kundeopplysninger. Dette alternativet kan være nyttig når kunden ikke samtykker til å oppgi informasjon.
Obligatorisk Innhenting av kundeopplysninger er påkrevd, og personalet kan ikke hoppe over innhenting av kundeopplysninger. Dette alternativet kan forhindre at kunder betaler, og reduserer butikkens salg når kunden ikke samtykker til å oppgi informasjon.

Salgsattribusjon i kassen

Du kan velge om du vil tilskrive salg til personalmedlemmer i kassen. Se gjennom tabellen nedenfor for å finne ut mer om tilgjengelige alternativer for salgsattribusjon:

Alternativer for salgsattribusjon i kassen
Alternativ Beskrivelse
Ikke obligatorisk Personalet er ikke påkrevd, og blir ikke bedt om, å tilskrive salg til bestemte personalmedlemmer i kassen.
Tilordne salg til personale manuelt Personalet blir bedt om å velge salgsvarer og tilskrive salget til et bestemt personalmedlem i kassen.
Tilordne salg til personale automatisk i kassen Salg tilskrives automatisk til personalet som er logget på kassen.

Konfigurer påkrevd kasseinformasjon

Du kan konfigurere hvilke kunde- og personalopplysninger du ønsker å innhente i kassen. Du kan når som helst justere innstillingene for påkrevd kasseinformasjon fra Point of Sale-salgskanalen.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Point of Sale fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Innstillinger.

 5. Klikk på Påkrevd kasseinformasjon i seksjonen Kasse.

 6. Velg om du ønsker å innhente kundeopplysninger, som fornavn, etternavn eller kontaktopplysninger, i kassen i seksjonen Kundeopplysninger.

 7. Velg hvordan du ønsker å tilskrive salg til personalet i kassen i seksjonen Salgsattribusjon.

 8. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis