การจัดการข้อมูลที่ต้องระบุในขั้นตอนการชำระเงินใน Shopify POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถกําหนดค่าและจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงานที่คุณต้องการเก็บในขั้นตอนการชำระเงิน การเก็บข้อมูลลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลแคมเปญการตลาด การระบุที่มาของลูกค้า การบริการลูกค้าแบบเฉพาะราย และการประกันคุณภาพ การเก็บข้อมูลพนักงานในขั้นตอนการชำระเงินยังสามารถช่วยให้คุณปรับการขายของคุณเหมาะสมได้อีกด้วย

การตั้งค่าข้อมูลที่ต้องระบุในขั้นตอนการชำระเงินใน Shopify POS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเก็บรายละเอียดของลูกค้าและการระบุแหล่งที่มาของยอดขายระหว่างขั้นตอนการชำระเงินใน Shopify POS ของคุณ

การเก็บรายละเอียดลูกค้าระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บรายละเอียดลูกค้าดังต่อไปนี้ในขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ข้อมูลติดต่อ
  • เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์
  • เฉพาะอีเมล
  • อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
  • ทั้งอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเก็บรายละเอียดลูกค้าที่มีให้เลือก

ตัวเลือกการเก็บรายละเอียดลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
ตัวเลือก คำอธิบาย
ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บรายละเอียดลูกค้า และพนักงานของคุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ป้อนข้อมูลลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
แนะนำ แนะนำให้เก็บรายละเอียดลูกค้า แต่พนักงานของคุณสามารถเลือกที่จะข้ามการรวบรวมข้อมูลลูกค้าได้ ตัวเลือกนี้อาจมีประโยชน์เมื่อลูกค้าของคุณไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตน
ต้องระบุ จำเป็นต้องเก็บรายละเอียดลูกค้า และพนักงานของคุณจะไม่สามารถเลือกที่จะข้ามการรวบรวมข้อมูลลูกค้าได้ ตัวเลือกนี้อาจป้องกันไม่ให้ลูกค้าชำระเงินและลดยอดขายของร้านค้าของคุณเมื่อลูกค้าไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตน

การระบุแหล่งที่มาของยอดขายระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะระบุที่มาของยอดขายให้พนักงานของคุณในการขั้นตอนการชำระเงินหรือไม่ ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการระบุที่มาของยอดขาย

ตัวเลือกการระบุแหล่งที่มาของยอดขายในขั้นตอนการชำระเงิน
ตัวเลือก คำอธิบาย
ไม่จำเป็น ไม่ต้องระบุพนักงานของคุณ และพนักงานของคุณจะไม่ได้รับแจ้งให้ระบุที่มายอดขายให้กับพนักงานรายใดในขั้นตอนการชำระเงิน
ระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานด้วยตนเอง พนักงานของคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกรายการในยอดขายและระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานเฉพาะคนระหว่างการขั้นตอนการชำระเงิน
ระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานโดยอัตโนมัติที่จุดชำระเงิน ระบบจะระบุยอดขายให้พนักงานที่อยู่ที่เครื่องคิดเงินโดยอัตโนมัติ

กำหนดค่าข้อมูลที่ต้องระบุในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถกําหนดค่าข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพนักงานที่คุณต้องการเก็บในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถปรับการตั้งค่าข้อมูลที่ต้องระบุในการชำระเงินได้ตลอดเวลาจากช่องทางการขาย Point of Sale

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of Sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการชำระเงิน ให้คลิก “ข้อมูลที่ต้องระบุในการชำระเงิน

 6. ในส่วนรายละเอียดลูกค้า ให้เลือกว่าคุณต้องการเก็บรายละเอียดลูกค้าหรือไม่ เช่น ชื่อ นามสกุล หรือข้อมูลติดต่อในขั้นตอนการชำระเงิน

 7. ในส่วนการระบุที่มาของยอดขาย ให้เลือกว่าคุณต้องการระบุที่มาของยอดขายให้กับพนักงานอย่างไรในขั้นตอนการชำระเงิน

 8. คลิก บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี