การตั้งค่าแอป Shopify POS

ก่อนใช้ Shopify POS คุณต้องติดตั้งแอป Shopify POS และอัปเดตการตั้งค่า Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify ก่อน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี