ภาพรวมของ Point of Sale

ภาพรวมของ Point of Sale จะแสดงให้คุณเห็นถึงมุมมองกว้างๆ ว่าธุรกิจค้าปลีกของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คุณสามารถดูภาพรวมได้ในส่วน Shopify admin ใต้ช่องทางการขาย Point of Sale หากต้องการดูรายงานการวิเคราะห์แบบเต็ม ให้คลิกที่ดูรายงาน ภาพรวมดังกล่าวจะแสดงให้คุณเห็นถึงตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกของคุณ:

  • ยอดขายรวม
  • ยอดขายรวม
  • ส่วนลดทั้งหมด
  • ยอดคืนเงินทั้งมด
  • กำไรรวม
  • อัตรากำไรขั้นต้น
  • คำสั่งซื้อทั้งหมด
  • มูลค่าของคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
  • ยอดขายตามพนักงานที่ปิดการขาย

คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้สำหรับทุกตำแหน่งที่ตั้งหรือสำหรับตำแหน่งที่ตั้งเดียวของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองข้อมูลตามวันที่ได้ด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี