การจัดการตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งเป็นสถานที่จริงหรือแอปที่คุณดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ หรือทั้งหมด อันได้แก่ ขายสินค้า จัดส่ง หรือจัดการคำสั่งซื้อหรือสต็อกสินค้าคงคลัง โดยตำแหน่งที่ตั้งอาจเป็นร้านค้าปลีก คลังสินค้า ร้านค้าชั่วคราว หรือผู้ดรอปชิป การใช้ฟีเจอร์หลายตำแหน่งที่ตั้งจะทำให้คุณทราบถึงข้อมูลสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถใช้ Shopify admin จัดการกับการจัดการตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่ได้ และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เปิด/ปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของคุณตามต้องการ แล้วคุณยังสามารถจัดการการสมัครใช้งาน POS ของคุณโดยใช้ Shopify admin ได้อีกด้วย

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ Shopify POS

คุณสามารถจัดการตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรงในแอป Shopify POS นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบน iPad ได้โดยการเปิดใช้งานการจำกัดสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณติดตั้งแอป Shopify POS บนอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณแล้ว เพื่อที่จะได้ใช้อัตราภาษีที่ถูกต้อง

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด

  2. แตะชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง POS

  3. แตะ “เปลี่ยน” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือแตะที่ “ยกเลิก” เพื่อย้อนกลับ

จัดการแผนการสมัครใช้งาน POS สำหรับตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง (Shopify admin)

แผนการสมัครใช้งาน POS Lite ประกอบด้วยฟีเจอร์พื้นฐานของ Shopify POS และสามารถใช้งานได้กับทุกแผน Shopify โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับ ต้นทุนรายเดือน ที่เพิ่มขึ้นเติมต่อตำแหน่งที่ตั้ง แผนการสมัครใช้งาน Shopify POS Pro มี ฟีเจอร์การค้าปลีกเพิ่ม เติมสำหรับธุรกรรมการขายการจัดการสินค้าคงคลังรายงานการขายและการจัดการพนักงาน สำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งของคุณคุณเลือกแผนการสมัครใช้งาน POS ที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแผนการสมัครใช้งาน POS สำหรับตำแหน่งที่ตั้งได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี