ให้สิทธิ์อนุญาตของพนักงานด้วยบทบาทของ POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

บทบาทของ POS คือชื่อเรียกของชุดสิทธิ์อนุญาต POS บทบาทนี้จะช่วยให้คุณสามารถมอบหมายชุดสิทธิ์อนุญาตที่เหมือนกันให้แก่พนักงานหลายคนได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตรายบุคคลให้แก่พนักงาน Point of Sale ได้ คุณต้องมอบหมายบทบาทให้แทน พนักงาน Point of Sale แต่ละคนจะต้องมีบทบาทเป็นของตัวเอง

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการบทบาทของ POS คุณจะสามารถสร้างและจัดการบทบาทได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแลองค์กรของ Shopify โดยบทบาทที่สร้างขึ้นอาจมีชุดสิทธิ์อนุญาตที่เหมือนกับบทบาทอื่นๆ ได้ แต่บทบาทแต่ละบทบาทจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน

บทบาทตามค่าเริ่มต้นคือผู้ช่วย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและชุดสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทบาทผู้ช่วยได้ หรือจะตั้งบทบาทอื่นให้เป็นบทบาทเริ่มต้นก็ได้เช่นกัน บทบาทเริ่มต้นนั้นจะเป็นบทบาทที่ระบบจะมอบหมายให้แก่พนักงาน Point of Sale ที่คุณเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่สามารถลบบทบาทเริ่มต้นได้

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดสามารถเข้าถึงช่องทาง POS ได้ แต่อาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนได้หากพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิ์อนุญาตการเข้าสู่ระบบ Shopify POS ที่จำเป็น

สร้างบทบาทของ POS จากช่องทาง Point of Sale (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกจัดการบทบาทของ POS > สร้างบทบาทของ POS

 6. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อของบทบาท จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทบาทดังกล่าว

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการให้บทบาทนี้เป็นบทบาทเริ่มต้นให้ทำเครื่องหมายว่ากำหนดเป็นบทบาทของ POS เริ่มต้น

 8. คลิกที่บันทึก

แก้ไขบทบาทของ POS จากช่องทาง Point of Sale (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกจัดการบทบาทของ POS จากนั้นคลิกบทบาทที่เห็นว่าเหมาะสม

 6. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสิทธิ์อนุญาต

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการกำหนดบทบาทนี้เป็นบทบาทเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายที่ข้อความกำหนดเป็นบทบาทของ POS เริ่มต้น

 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลบบทบาทของ POS ออกจากช่องทาง Point of Sale (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณสามารถลบบทบาทใดๆ ก็ได้ ยกเว้นบทบาทเริ่มต้นหรือบทบาทที่มอบหมายให้พนักงานอยู่ในขณะนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกจัดการบทบาทของ POS จากนั้นคลิกบทบาทที่เห็นว่าเหมาะสม

 6. คลิกที่ “ลบบทบาทของ POS” หากมีพนักงานได้รับมอบหมายบทบาทนี้อยู่ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกบทบาทอื่นให้แก่พนักงานรายดังกล่าวก่อนที่จะลบบทบาทนี้

 7. คลิกลบบทบาทของ POS

คำอธิบายของสิทธิ์อนุญาต POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

บทบาทของ POS คือชุดสิทธิ์อนุญาตที่ทำให้พนักงาน Point of Sale ของคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมบางอย่างใน Shopify POS และช่องทาง Point of Sale ได้ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดสามารถเข้าถึงช่องทาง POS ได้ แต่อาจมีบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้หากพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็น ทั้งสิทธิ์อนุญาตของ POS และสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลจะมีผลต่อสิ่งที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้

สิทธิ์การอนุญาต

สิทธิ์อนุญาตขั้นต้นของ Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์อนุญาตทั้งหมดของ Point of Sale อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรม Point of Sale ทั้งหมดใน Shopify POS และช่องทาง Point of Sale
เลือกสิทธิ์อนุญาตของ Point of Sale อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรม Point of Sale ที่เลือกใน Shopify POS และช่องทาง Point of Sale

การอนุมัติจากผู้จัดการ

สิทธิ์อนุญาตการอนุมัติผู้จัดการของ Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
การอนุมัติจากผู้จัดการ

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale อนุมัติการดำเนินการของพนักงานโดยการป้อน PIN ของตนเอง เจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์ในการจัดการบทบาทของ POS สามารถแก้ไขบทบาทเพื่อรับการอนุมัติจากผู้จัดการได้ หากต้องการอนุมัติการดำเนินการ พนักงานต้องมีทั้งการอนุมัติจากผู้จัดการและต้องมีการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นให้เป็นได้รับอนุญาตด้วย

คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานอนุมัติการดำเนินการได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานอนุมัติการดำเนินการ

ส่วนลด

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการส่วนลดใน Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ใช้ส่วนลดที่กำหนดเอง

ช่วยให้พนักงาน Point of Sale สามารถใช้ส่วนลดที่กำหนดเองกับทั้งตะกร้าสินค้าและสินค้าเฉพาะรายการเดียว

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานสามารถใช้ส่วนลดที่ปรับแต่งเองได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานใช้ส่วนลดแบบกำหนดเอง
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์ใช้ส่วนลดที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
ใช้รหัสส่วนลด

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถใช้ส่วนลดกับตะกร้าสินค้าทั้งหมด

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานสามารถใช้รหัสส่วนลดได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานใช้รหัสส่วนลด
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์ใช้ส่วนลดที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

การชำระเงิน

สิทธิ์อนุญาตในการชำระเงินของ Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดส่งถึงลูกค้า

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถจัดส่งสินค้าทั้งตะกร้าไปให้ลูกค้าได้

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
แก้ไขภาษี

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถแก้ไขภาษีให้คำสั่งซื้อได้

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานแก้ไขภาษีได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานแก้ไขภาษี
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์การแก้ไขภาษีที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
เพิ่มการขายแบบกำหนดเอง

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สร้างการขายแบบกำหนดเอง

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานเพิ่มการขายแบบกำหนดเองได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานเพิ่มการขายแบบกำหนดเอง
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มการขายแบบกำหนดเองที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ลงทะเบียน

สิทธิ์อนุญาตเครื่องบันทึกเงิน Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูและปรับแต่งเซสชันการติดตามการชำระเงินในปัจจุบัน

อนุญาตให้พนักงานดูและปรับเซสชันการติดตามการชำระเงินปัจจุบัน เพิ่มเงินสด และลบเงินสดออก

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถดูและปรับเซสชันการติดตามการเงินปัจจุบันได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานดูและปรับเซสชันการติดตามการชำระเงินปัจจุบัน
ดูประวัติเซสชันการติดตามการชำระเงิน

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale ดูรายละเอียดของเซสชันการติดตามการธนาคารก่อนหน้า

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาต จึงอนุญาตให้พนักงานดูประวัติเซสชันการติดตามการชำระเงินได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานดูประวัติเซสชันการติดตามการชำระเงิน
เริ่มและจบเซสชันการติดตามการชำระเงิน

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale เริ่มและสิ้นสุดเซสชันการติดตามการชำระเงินด้วยตนเอง

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเริ่มและสิ้นสุดเซสชันการติดตามการชำระเงินได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานเริ่มหรือสิ้นสุดเซสชันการติดตามการชำระเงิน แต่เซสชันการติดตามการชำระเงินจะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังการขาย
เปิดลิ้นชัก

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale เปิดลิ้นชักเก็บเงินจากการดำเนินการตะกร้าสินค้า

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานเปิดลิ้นชักเก็บเงินได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานเปิดลิ้นชักเก็บเงิน แต่จะยังคงเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการขายเงินสด

คำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการคำสั่งซื้อใน Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เท่านั้น อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถจัดการได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่สร้างจากตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เท่านั้น
ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
คืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าได้

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานคืนเงินและเปลี่ยนสินค้าได้
 • ถูกปฏิเสธ จำกัดไม่ให้พนักงานคืนเงินและการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อ
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ จำเป็นต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินและแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่อนุญาตให้ป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการลูกค้าของ Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
เพิ่มลูกค้า

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale เพิ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตะกร้าสินค้าและดูข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้พนักงานเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจํากัดไม่ให้พนักงานเพิ่มข้อมูลลูกค้า
จัดการลูกค้า

อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถดู แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้าได้

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาต ทำให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้
 • ถูกปฏิเสธ จํากัดไม่ให้พนักงานจัดการข้อมูลลูกค้า

แอป

สิทธิ์อนุญาตการใช้งานแอป Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ใช้แอปที่ทำงานร่วมกับ Shopify POS อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถใช้แอปที่ติดตั้งบน Shopify POS ได้

พนักงาน

สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการพนักงาน Point of Sale อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale ดู เพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกของพนักงานออกจาก Shopify POS และช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งรวมถึงการมอบหมายบทบาทของ POS ให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ด้วย
จัดการบทบาทของ POS อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale ดู สร้าง แก้ไข และลบบทบาทของ POS ออกจากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ตัววิเคราะห์ข้อมูล

สิทธิ์อนุญาตในการวิเคราะห์ของ Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูการวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถดูรายงานยอดขายประจำวันของตำแหน่งที่ตั้งของตนเอง
ดูเซสชันการติดตามเงินสด อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale ดูประวัติของเซสชันการติดตามเงินสดในแอป Shopify POS และช่องทาง Shopify POS ได้

การตั้งค่า

สิทธิ์อนุญาตในการตั้งค่า Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ปรับแต่งสมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale เพิ่ม แก้ไข และลบสมาร์ทไทล์บนหน้าจอหลักของ POS ณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้
ออกจากระบบร้านค้าในแอป Point of Sale อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถออกจากระบบ Shopify POS ได้
จัดการการตั้งค่าการชำระเงินของอุปกรณ์ อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการชำระเงินของอุปกรณ์ POS ณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์จาก Shopify POS หรือจากช่องทาง Point of Saleในส่วนผู้ดูแล Shopify
จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ อนุญาตให้พนักงาน Point of Sale สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบเสร็จแบบพิมพ์ของอุปกรณ์ POS ได้

สิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงช่องทาง POS

นอกเหนือจากสิทธิ์อนุญาต POS ที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดต้องมีได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงการดำเนินการช่องทาง POS ดังต่อไปนี้:

สิทธิ์อนุญาตในการตั้งค่า Point of Sale
การดำเนินการช่องทางการขาย สิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลที่จำเป็น สิทธิ์อนุญาต POS ที่จำเป็น
ดูช่องทาง POS ไม่มี มอบสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ให้พนักงานคนนี้
เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้ง

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งาน POS Pro ได้

ไม่มี
ดูรายงาน รายงานหรือแดชบอร์ด ไม่มี
ดูข้อมูลการขายสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง รายงานหรือแดชบอร์ด

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งาน POS Pro ได้

ไม่มี
จัดการพนักงาน POS ไม่มี จัดการพนักงาน Point of Sale
จัดการบทบาทของ POS ไม่มี จัดการบทบาทของ POS
จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ ไม่มี จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ
อัปโหลดโลโก้สำหรับการปรับแต่งใบเสร็จ ธีม หน้า หรือสินค้า ไม่มี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี