ให้สิทธิ์อนุญาตของพนักงานด้วยบทบาทของ POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

บทบาทของ POS คือชื่อเรียกของชุดสิทธิ์อนุญาต POS โดบระบบบทบาทนี้จะช่วยให้คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์ชุดสิทธิ์อนุญาตที่เหมือนกันให้แก่พนักงานหลายคนได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตส่วนบุคคลให้แก่พนักงานขายหน้าร้านคนใดคนหนึ่งได้ คุณต้องมอบหมายบทบาทให้พวกเขาแทน ซึ่งพนักงานขายหน้าร้านทุกคนจะต้องมีบทบาทเป็นของตัวเอง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการบทบาทของ POS คุณสามารถสร้างและจัดการบทบาทได้จากช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin โดยบทบาทหนึ่งอาจมีสิทธิ์อนุญาตชุดเดียวกับบทบาทอื่นๆ ได้ แต่บทบาทแต่ละบทบาทจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน

บทบาทเริ่มต้นคือการผู้ช่วย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและชุดสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทบาทผู้ช่วยได้ หรือจะตั้งบทบาทอื่นให้เป็นบทบาทเริ่มต้นก็ได้เช่นกัน โดยบทบาทเริ่มต้นจะเป็นบทบาทที่จะมอบหมายให้แก่พนักงานขายหน้าร้านที่คุณเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่สามารถลบบทบาทเริ่มต้นได้

สร้างบทบาทของ POS จากช่องทางการขายหน้าร้าน (Shopify admin)

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

 2. คลิกจัดการบทบาทของ POS > สร้างบทบาทของ POS

 3. ในช่องชื่อ ให้ป้อนชื่อของบทบาท จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตสำหรับบทบาทดังกล่าว

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการให้บทบาทนี้เป็นบทบาทเริ่มต้นให้ทำเครื่องหมายว่ากำหนดเป็นบทบาทของ POS เริ่มต้น

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขบทบาทของ POS จากช่องทางการขายหน้าร้าน (Shopify admin)

 1. ใน Shopify admin ไปที่ส่วนช่องทางการขาย แล้วคลิกระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

 2. คลิกจัดการบทบาทของ POS จากนั้นคลิกบทบาทที่เห็นว่าเหมาะสม

 3. เลือกหรือยกเลิกการเลือกสิทธิ์อนุญาต

 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการกำหนดบทบาทนี้เป็นบทบาทเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายที่ข้อความกำหนดเป็นบทบาทของ POS เริ่มต้น

 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ลบบทบาทของ POS ออกจากช่องทางการขายหน้าร้าน (Shopify admin)

คุณสามารถลบบทบาทใดๆ ก็ได้ ยกเว้นบทบาทเริ่มต้นหรือบทบาทที่มอบหมายให้พนักงานอยู่ในขณะนั้น

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ไปที่ส่วนช่องทางการขาย แล้วคลิกระบบขายหน้าร้าน > พนักงาน

 2. คลิกจัดการบทบาทของ POS จากนั้นคลิกบทบาทที่เห็นว่าเหมาะสม

 3. คลิกลบบทบาทของ POS หากมีสมาชิกที่เป็นพนักงานได้รับมอบหมายบทบาทนี้ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกบทบาทอื่นให้แก่พนักงานรายดังกล่าวก่อนที่จะลบบทบาทนี้

 4. คลิกลบบทบาทของ POS

คำอธิบายของสิทธิ์อนุญาต POS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

บทบาท POS คือชุดของสิทธิ์อนุญาตที่ทำให้พนักงานขายหน้าร้านของคุณเข้าถึงกิจกรรมบางอย่างใน Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้าน พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดสามารถเข้าถึงช่องทาง POS ได้แต่อาจมีบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้หากพวกเขาไม่มีสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็น ทั้งสิทธิ์อนุญาตของ POS และสิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลจะมีผลต่อสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้

สิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์อนุญาตขั้นต้นของระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
อนุญาตให้ใช้สิทธิ์อนุญาตของระบบขายหน้าร้านทั้งหมด อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมระบบขายหน้าร้านทั้งหมดใน Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้าน
เลือกสิทธิ์อนุญาตของระบบขายหน้าร้าน อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงกิจกรรมระบบขายหน้าร้านที่เลือกใน Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้าน

การอนุมัติจากผู้จัดการ

สิทธิ์อนุญาตการอนุมัติผู้จัดการระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
การอนุมัติจากผู้จัดการ

ช่วยให้พนักงานระบบขายหน้าร้านสามารถอนุมัติการดำเนินการของพนักงานโดยการป้อน PIN ของตัวเอง เจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเต็มรูปแบบของผู้ดูแล รวมทั้งสิทธิ์อนุญาตจัดการบทบาทของ POS จะสามารถแก้ไขบทบาทเพื่อมอบการอนุมัติจากผู้จัดการได้ หากต้องการอนุมัติการดำเนินการใดๆ การอนุมัติจากผู้จัดการและสิทธิ์อนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นของพนักงานรายดังกล่าวต้องมีการตั้งค่าให้เป็นได้รับอนุญาต

คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานอนุมัติการดำเนินการได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจำกัดไม่ให้พนักงานอนุมัติการดำเนินการ

การชำระเงิน

สิทธิ์อนุญาตการชำระเงินของระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ใช้ส่วนลด

เปิดใช้พนักงานขายหน้าร้านเพื่อใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • "อนุญาต" ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถใช้ส่วนลดได้
 • "ถูกปฏิเสธ" ซึ่งจะทำให้พนักงานไม่สามารถใช้ส่วนลดได้
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตการอนุมัติจากผู้จัดการและใช้สิทธิ์อนุญาตส่วนลดในการป้อน PIN เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น
จัดส่งถึงลูกค้า

เปิดใช้พนักงานขายหน้าร้านในการจัดส่งตะกร้าสินค้าให้แก่ลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจำกัดพนักงานจากการจัดส่งให้แก่ลูกค้า
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งจำเป็นต้องมีพนักงานที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์อนุญาตในการจัดส่งไปยังลูกค้า เพื่อใส่รหัส PIN ให้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
แก้ไขภาษี

เปิดใช้พนักงานขายหน้าร้านเพื่อแก้ไขภาษีให้คำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • "อนุญาต" ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถแก้ไขภาษีได้
 • "ถูกปฏิเสธ" ซึ่งจะทำให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขภาษีได้
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งจำเป็นต้องมีพนักงานที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขภาษี เพื่อป้อน PIN ให้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
เพิ่มการขายแบบกำหนดเอง

เปิดใช้พนักงานขายหน้าร้านเพื่อสร้างการขายแบบกำหนดเอง

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • "อนุญาต" ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเพิ่มยอดขายแบบกำหนดเอง
 • "ถูกปฏิเสธ" ซึ่งจะทำให้พนักงานไม่สามารถเพิ่มยอดขายแบบกำหนดเอง
 • "จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ" ซึ่งกำหนดให้พนักงานที่มีการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์อนุญาตในการเพิ่มการขายแบบกำหนดเองต้องป้อน PIN เพื่อให้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

คำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการคำสั่งซื้อในระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เท่านั้น ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถจัดการได้เฉพาะคำสั่งซื้อที่สร้างจากตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น
ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ทุกรายการ
คืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

เปิดใช้ระบบขายหน้าร้านให้พนักงานในการคืนเงินและแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถคืนเงินและแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อได้
 • ถูกปฏิเสธ ซึ่งจำกัดพนักงานจากการคืนเงินและการแลกเปลี่ยนคำสั่งซื้อ
 • จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ซึ่งจำเป็นต้องมีพนักงานที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการและได้รับสิทธิ์อนุญาตในการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า เพื่อใส่รหัส PIN ให้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการลูกค้าของระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
เพิ่มลูกค้า

เปิดใช้งานพนักงานขายหน้าร้านเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ไปยังตะกร้าสินค้าและดูข้อมูลลูกค้าพื้นฐาน

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อนุญาตซึ่งช่วยให้สมาชิกพนักงานเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้
 • ปฏิเสธซึ่งจำกัดสมาชิกพนักงานจากการเพิ่มข้อมูลลูกค้า
จัดการลูกค้า

ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถดู แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้าได้

สิทธิ์อนุญาตนี้สามารถตั้งให้เป็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • "อนุญาต" ซึ่งทำให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลได้
 • "ปฏิเสธ" ซึ่งทำให้พนักงานไม่สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้

แอป

สิทธิ์อนุญาตการใช้งานแอป Point of Sale
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ใช้แอปที่ทำงานร่วมกับ Shopify POS ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถใช้แอปที่ติดตั้งบน Shopify POS ได้

พนักงาน

สิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงานขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการพนักงานขายหน้าร้าน ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถดู เพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกของพนักงานออกจาก Shopify POS และช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin ซึ่งรวมถึงการมอบหมายบทบาทของ POS ให้แก่สมาชิกพนักงานคนอื่นๆ ด้วย
จัดการบทบาทของ POS ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถดู สร้าง แก้ไข และลบบทบาทของ POS ออกจากช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin

การวิเคราะห์

สิทธิ์อนุญาตของการวิเคราะห์ระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูการวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ อนุญาตให้พนักงานระบบขายหน้าร้านดูรายงานยอดขายประจำวันสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของตนเองได้

การตั้งค่า

สิทธิ์อนุญาตในการตั้งค่าระบบขายหน้าร้าน
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ปรับแต่งสมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสมาร์ทไทล์บนหน้าแรกของ POS ณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ได้
ออกจากระบบร้านค้าในแอป Point of Sale ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถออกจากระบบใน Shopify POS ได้
จัดการการตั้งค่าการชำระเงินของอุปกรณ์ ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการชำระเงินของอุปกรณ์ POS ณ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์จาก Shopify POS หรือจากช่องทางระบบขายหน้าร้านในส่วน Shopify admin
จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ ทำให้พนักงานขายหน้าร้านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบเสร็จแบบพิมพ์ของอุปกรณ์ POS ได้

สิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงช่องทาง POS

นอกเหนือจากสิทธิ์อนุญาต POS ที่เกี่ยวข้อง พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดต้องมีได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงการดำเนินการช่องทาง POS ดังต่อไปนี้:

สิทธิ์อนุญาตในการตั้งค่าระบบขายหน้าร้าน
การดำเนินการช่องทางการขาย สิทธิ์อนุญาตของผู้ดูแลที่จำเป็น สิทธิ์อนุญาต POS ที่จำเป็น
ดูช่องทาง POS แอปหรือการเข้าถึงแอปและช่องทางสำหรับ Shopify Plus มอบการเข้าถึงระบบขายหน้าร้านให้พนักงานคนนี้
เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง จัดการตำแหน่งที่ตั้ง

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งาน POS Pro ได้

ไม่มี
ดูรายงาน รายงานหรือแดชบอร์ด ไม่มี
ดูข้อมูลการขายสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง รายงานหรือแดชบอร์ด

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งาน POS Pro ได้

ไม่มี
จัดการพนักงานขายหน้าร้าน ไม่มี จัดการพนักงานขายหน้าร้าน
จัดการบทบาทของ POS ไม่มี จัดการบทบาทของ POS
จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ ไม่มี จัดการการตั้งค่าใบเสร็จ อัปโหลดโลโก้สำหรับการปรับแต่งใบเสร็จ ธีม หน้า หรือสินค้า ไม่มี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี