การจัดการพนักงาน Point of Sale

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณจะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

 • เปลี่ยนที่อยู่อีเมลและข้อมูลติดต่อให้พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS
 • เปลี่ยนบทบาทของ POS ให้พนักงานคนใดก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale
 • เปลี่ยน PIN ให้พนักงานคนใดก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale
 • ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS
 • ลบสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถจัดการข้อมูลติดต่อ บทบาทของ POS และ PIN ของตนเองได้

หากพนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify จะมีเพียงพนักงานคนดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อของตนเองได้

เปลี่ยนข้อมูลของพนักงาน (แอป Shopify POS)

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลของพนักงานในตำแหน่งที่ตั้งใดต่อไปนี้ก็ได้

 • แอป POS
 • ช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify
 • การตั้งค่าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตในส่วนผู้ดูแล Shopify

เปลี่ยนข้อมูลพนักงานจากแอป POS

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะพนักงาน
 2. แตะที่ชื่อของพนักงานที่ต้องการ
 3. สำหรับพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ให้แตะที่ แก้ไข ในส่วนข้อมูลติดต่อ จากนั้นป้อนข้อมูลติดต่อใหม่ของพนักงานลงไป
 4. ถ้าต้องการเปลี่ยนบทบาทของ POS ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ในส่วนการเข้าถึงแอป POS ให้แตะแก้ไข จากนั้นเลือกบทบาทอื่น
  2. แตะที่บันทึก
 5. ถ้าต้องการเปลี่ยน PIN ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ในส่วนความปลอดภัย ให้แตะแก้ไข
  2. แตะที่สร้าง PIN ใหม่ หรือป้อนรหัส PIN ใหม่
  3. แตะที่บันทึก

เปลี่ยนข้อมูลพนักงานจากช่องทาง Point of Sale

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกที่ชื่อของพนักงาน

 6. ป้อนข้อมูลติดต่อใหม่ของพนักงาน

 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนบทบาทของ POS ให้เลือกบทบาทอื่นในส่วนบทบาทของ POS

 8. หากต้องการเปลี่ยน PIN ให้คลิกที่ “สร้าง PIN แบบสุ่ม” ในส่วน PIN หรือป้อน PIN เอง แล้วแจ้งให้พนักงานทราบถึง PIN ใหม่ของตน

 9. คลิกที่บันทึก

เปลี่ยนข้อมูลพนักงานจากการตั้งค่าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ “การตั้งค่า” จากนั้นคลิก “ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงาน
 3. ป้อนข้อมูลติดต่อใหม่ของพนักงาน
 4. ถ้าต้องการเปลี่ยนบทบาทของ POS ให้เลือกบทบาทอื่นในส่วนบทบาทของ POS
 5. หากต้องการเปลี่ยน PIN ให้คลิกที่ “สร้าง PIN แบบสุ่ม” ในส่วน PIN หรือป้อน PIN เอง แล้วแจ้งให้พนักงานทราบถึง PIN ใหม่ของตน
 6. คลิกที่บันทึก

ค้นหาและกรองรายชื่อพนักงาน

คุณสามารถค้นหาและกรองรายชื่อพนักงานได้จากแอป POS หรือในช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ค้นหาและกรองในแอป POS

คุณสามารถค้นหาพนักงานที่ต้องการได้โดยป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องค้นหาพนักงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองรายชื่อพนักงานได้โดยการแตะที่บทบาทของ POS อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ค้นหาและกรองในช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify

คุณสามารถค้นหาพนักงานที่ต้องการได้โดยป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ลงในช่องค้นหา นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองรายชื่อพนักงานตามระดับการเข้าถึง (ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแล) บทบาทของ POS หรือตามตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้ คุณสามารถตรวจสอบกฎการกรองอย่างน้อยหนึ่งข้อ แล้วรวมทั้งกฎการกรองบทบาทของ POS และตำแหน่งที่ตั้ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองรายชื่อพนักงานเพื่อแสดงเฉพาะพนักงานที่มีบทบาท ผู้ช่วย ของ POS และตำแหน่งที่ตั้ง POS ที่เฉพาะเจาะจงได้

ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณจะสามารถลบพนักงานเฉพาะของแอป POS ได้

ลบพนักงานจากแอป POS

 1. ใน Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะพนักงาน
 2. แตะที่ชื่อของพนักงานเฉพาะของแอป POS
 3. แตะลบพนักงาน

ลบพนักงานจากช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. คลิกที่ชื่อของพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

 6. คลิกลบพนักงาน

ดำเนินการแบบเดียวกันกับพนักงานหลายคน

คุณสามารถดำเนินการหนึ่งอย่างกับพนักงานหลายคนพร้อมกันได้ในช่องทาง Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify ดังนี้:

 • มอบหมายบทบาทของ POS
 • กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง
 • มอบสิทธิ์อนุญาตของ Point of Sale ให้แก่พนักงานที่มีบัญชีสมาชิกซึ่งสามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify
 • ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

ขั้นตอนต่อไปนี้คือวิธีมอบหมายบทบาทของ POS เดียวกันให้แก่พนักงานหลายคนพร้อมกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “พนักงาน

 5. ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านข้างชื่อของพนักงานแต่ละคนที่คุณต้องการมอบหมายบทบาทของ POS

 6. คลิกที่ “มอบหมายบทบาทของ POS” จากนั้นคลิกบทบาทที่คุณต้องการมอบหมายให้พนักงานทุกรายที่เลือกไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี