การจัดการพนักงาน Point of Sale

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณจะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้จากช่องทาง Point of Sale ในส่วน Shopify admin ของคุณ

 • เปลี่ยนที่อยู่อีเมลและข้อมูลติดต่อให้พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS
 • เปลี่ยนบทบาทของ POS ให้พนักงานคนใดก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale
 • เปลี่ยน PIN ให้พนักงานคนใดก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale
 • ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS
 • ลบสิทธิ์เข้าถึง Point of Sale ของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin

เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถจัดการข้อมูลติดต่อ บทบาทของ POS และ PIN ของตนเองได้

หากพนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงส่วน Shopify admin จะมีแค่พวกเขาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อมูลติดต่อของตนเองได้

เปลี่ยนข้อมูลของพนักงาน (แอป Shopify POS)

ค้นหาและกรองรายชื่อพนักงาน

ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงาน Point of Sale คุณจะสามารถลบพนักงานเฉพาะของแอป POS ได้

ดำเนินการแบบเดียวกันกับพนักงานหลายคน

คุณสามารถดำเนินการหนึ่งอย่างกับพนักงานหลายคนพร้อมกันได้ในช่องทาง Point of Sale ใน Shopify admin ดังนี้:

 • มอบหมายบทบาทของ POS
 • มอบสิทธิ์อนุญาตของ Point of Sale ให้แก่พนักงานที่มีบัญชีสมาชิกซึ่งสามารถเข้าถึง Shopify admin
 • ลบพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS

ขั้นตอนต่อไปนี้คือวิธีมอบหมายบทบาทของ POS เดียวกันให้แก่พนักงานหลายคนในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 1. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 2. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 3. คลิก “พนักงาน

 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านข้างชื่อของพนักงานแต่ละคนที่คุณต้องการมอบหมายบทบาทของ POS

 5. คลิกที่ “มอบหมายบทบาทของ POS” จากนั้นคลิกบทบาทที่คุณต้องการมอบหมายให้พนักงานทุกรายที่เลือกไว้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี