การจัดการพนักงานขายหน้าร้าน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการพนักงานขายหน้าร้าน คุณสามารถดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ได้จากช่องทางระบบขายหน้าร้านของ Shopify admin ของคุณ

  • เปลี่ยนข้อมูลติดต่อสำหรับพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ทุกราย
  • เปลี่ยนบทบาทของ POS ของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบขายหน้าร้าน
  • เปลี่ยน PIN ให้พนักงานคนใดก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบขายหน้าร้าน
  • ลบบัญชีผู้ใช้พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะกับแอป POS
  • ลบสิทธิ์เข้าถึงระบบขายหน้าร้านของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากหน้าแผนและสิทธิ์อนุญาตของ Shopify admin:

  • เปลี่ยนข้อมูลติดต่อสำหรับพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS ทุกราย
  • ลบบัญชีผู้ใช้พนักงานที่ใช้ได้เฉพาะกับแอป POS

สิทธิ์เฉพาะเจ้าของร้านค้า มีดังนี้

  • เปลี่ยนอีเมลของพนักงานที่ใช้ได้เฉพาะแอป POS
  • จัดการข้อมูลติดต่อของตน (ของเจ้าของร้านค้า) บทบาทของ POS และ PIN

ถ้าพนักงานมีสิทธิ์เข้าถึง Shopify admin พวกเขาจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะข้อมูลติดต่อของตนเองเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี