จัดการพนักงาน POS ตามตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถกำหนดที่ตั้งร้านค้าปลีกเฉพาะให้กับพนักงานแต่ละคนได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งหล่านั้นได้โดยใช้ PIN ของพนักงาน ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่กำหนดพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเพิ่มผ่านแอป Shopify POS หรือช่องทาง Shopify POS ในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณเพิ่มพนักงานผ่านแอป Shopify POS จะเป็นการกำหนดพนักงานไปยังอุปกรณ์ POS ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณเพิ่มช่องทางดังกล่าวผ่านช่องทาง Shopify POS ใน Shopify admin ของคุณ ระบบก็จะกำหนดพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขและกําหนดที่ตั้งร้านค้าปลีกได้โดยใช้มุมมองโปรไฟล์พนักงาน

ข้อกำหนด

 • ตำแหน่งที่ตั้ง POS ของคุณต้องใช้ Shopify POS Pro
 • คุณต้องใช้ Shopify POS เวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า

ปรับที่ตั้งร้านค้าปลีกที่กำหนดให้แก่พนักงาน

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่กำหนดพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเพิ่มผ่านแอป Shopify POS หรือช่องทาง Shopify POS ในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณเพิ่มพนักงานผ่านแอป Shopify POS จะเป็นการกำหนดพนักงานไปยังอุปกรณ์ POS ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณเพิ่มช่องทางดังกล่าวผ่านช่องทาง Shopify POS ใน Shopify admin ของคุณ ระบบก็จะกำหนดพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกทั้งหมด

หากคุณต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดให้แก่พนักงาน คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดได้ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งของโปรไฟล์พนักงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่มอบหมายให้กับพนักงานเพื่อลบการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งได้อีกด้วย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก Point of Sale > พนักงาน
 2. คลิกที่ชื่อของพนักงานที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก แก้ไข
 4. ในหน้าต่าง เลือกตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้พนักงานของคุณมีสิทธิ์เข้าถึง POS
 5. คลิกที่เสร็จสิ้น

การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวได้จากหน้าพนักงานในช่องทางการขาย Point of Sale เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งให้แก่พนักงาน POS ของคุณ

กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก Point of Sale > พนักงาน
 2. เลือกพนักงานที่คุณต้องการกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้ง
 3. คลิก “กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง
 4. ในหน้าต่าง กําหนดตำแหน่งที่ตั้ง ให้ใช้รายการตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พนักงานที่คุณเลือก มีเพียงตำแหน่งที่ตั้งของ Shopify POS Pro เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและแสดงอยู่
 5. คลิกที่เสร็จสิ้น

การกรอง

คุณสามารถใช้หน้าพนักงานในช่องทางการขาย Point of Sale เพื่อกรองรายชื่อพนักงานของคุณตามตำแหน่งที่ตั้งได้ดังนี้:

กรองรายชื่อพนักงาน

คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อกรองรายชื่อพนักงาน POS ของคุณ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก Point of Sale > พนักงาน
 2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง
 3. คลิก เพิ่มตัวกรอง เพื่อเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง
 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกรองรายชื่อพนักงานของคุณ

บันทึกการค้นหาที่กรองแล้ว

หากคุณค้นหาบ่อยครั้งโดยใช้ตัวกรองเดียวกัน คุณจะสามารถบันทึกตัวกรองที่กำหนดเองให้พนักงาน POS ของคุณได้ดังนี้

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก Point of Sale > พนักงาน
 2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง
 3. คลิก เพิ่มตัวกรอง เพื่อเลือก ตำแหน่งที่ตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการกรองรายชื่อพนักงานของคุณ
 5. คลิกที่ บันทึกเป็น
 6. ในหน้าต่าง บันทึกมุมมองเป็น ให้ป้อนชื่อตัวกรอง
 7. คลิก บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี