Hantera POS-personal efter plats

Du kan tilldela specifika detaljhandelsplatser till varje medarbetare, så att de endast kan komma åt dessa platser med hjälp av sin personal-PIN. De standardplatser som en medarbetare tilldelas beror på om du lägger till personen via appen Shopify POS eller Shopify POS-kanalen i din Shopify-admin. Om du lägger till medarbetaren via appen Shopify POS tilldelas denne endast platsen för den POS-enheten. Om du lägger till medarbetaren via Shopify POS-kanalen i din Shopify-administratör tilldelas denne alla detaljhandelsplatser.

Du kan redigera och tilldela detaljhandelsplatser med hjälp av profilvyn för personal.

Krav

 • Dina POS-platser måste använda Shopify POS Pro.
 • Du måste använda Shopify POS version 9.0 eller högre.

Justera detaljhandelsplatser som har tilldelats en anställd

De standardplatser som en medarbetare tilldelas beror på om du lägger till personen via appen Shopify POS eller Shopify POS-kanalen i din Shopify-admin. Om du lägger till medarbetaren via appen Shopify POS tilldelas denne endast platsen för den POS-enheten. Om du lägger till medarbetaren via Shopify POS-kanalen i din Shopify-administratör tilldelas denne alla detaljhandelsplatser.

Om du vill tilldela en medarbetare alla platser kan du välja Alla platser i avsnittet Platser i personalprofilen. Du kan också avmarkera alla platser som en medarbetare har tilldelats för att ta bort platsåtkomst.

Steg:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Point of Sale > Personal.
 2. Klicka på namnet på den medarbetare som du vill redigera.
 3. Klicka på Redigera i avsnittet Platser.
 4. I fönstret Välj platser väljer du de platser som du vill att din medarbetare ska ha POS-åtkomst för.
 5. Klicka på Klar.

Massåtgärder

Du kan använda massåtgärder från personalsidan i försäljningskanalen Kassasystem för att tilldela platser till din kassasystemspersonal.

Tilldelade platser

Steg:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Point of Sale > Personal.
 2. Välj de medarbetare som du vill tilldela till platser.
 3. Klicka på Tilldela platser.
 4. I fönstret Tilldela platser använder du listan över platser för att välja de platser som du vill tilldela till den medarbetare du har valt. Endast Shopify POS Pro-platser är tillgängliga och visas.
 5. Klicka på Klar.

Filtrering

Du kan använda personalsidan i försäljningskanalen Kassasystem för att filtrera din personallista efter plats:

Filtrera personallista

Du kan använda platser för att filtrera din lista över kassasystemspersonal:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Point of Sale > Personal.
 2. Klicka på knappen sök och filtrera.
 3. Klicka på Lägg till filter för att välja Plats.
 4. Välj den plats som du vill filtrera din personallista efter.

Spara en filtrerad sökning

Om du ofta söker med hjälp av samma filter så kan du spara ett anpassat filter för din kassasystemspersonal:

 1. Från Shopify-admin klickar du på Point of Sale > Personal.
 2. Klicka på knappen sök och filtrera.
 3. Klicka på Lägg till filter för att välja en Plats.
 4. Välj den plats som du vill filtrera din personallista efter.
 5. Klicka på Spara som.
 6. Ange ett namn för filtret i fönstret Spara vy som.
 7. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis