Zarządzaj pracownikami POS według lokalizacji

Możesz przypisać określone punkty sprzedaży detalicznej do każdego pracownika, aby zapewnić mu dostęp tylko do tych punktów za pomocą kodu PIN pracownika. Domyślne lokalizacje przypisane do pracownika zależą od tego, czy dodasz go za pośrednictwem aplikacji Shopify POS czy kanału Shopify POS w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli dodasz pracownika za pośrednictwem aplikacji Shopify POS, zostanie mu przypisany tylko punkt tego urządzenia POS. Jeśli dodasz go za pośrednictwem kanału Shopify POS w panelu administracyjnym Shopify, zostaną mu przypisane wszystkie punkty sprzedaży detalicznej.

Punkty sprzedaży detalicznej możesz edytować i przypisywać za pomocą widoku profilu pracownika.

Wymagania

 • W Twoich lokalizacjach POS musi być wykorzystywana aplikacja Shopify POS Pro.
 • Musi to być aplikacja Shopify POS w wersji 9.0 lub wyższej.

Dostosuj punkty sprzedaży detalicznej przypisane do pracownika

Domyślne lokalizacje przypisane do pracownika zależą od tego, czy dodasz go za pośrednictwem aplikacji Shopify POS czy kanału Shopify POS w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli dodasz pracownika za pośrednictwem aplikacji Shopify POS, zostanie mu przypisany tylko punkt tego urządzenia POS. Jeśli dodasz go za pośrednictwem kanału Shopify POS w panelu administracyjnym Shopify, zostaną mu przypisane wszystkie punkty sprzedaży detalicznej.

Jeśli chcesz przypisać wszystkie lokalizacje do pracownika, możesz wybrać Wszystkie lokalizacje w sekcji Lokalizacje w profilu pracownika. Możesz również odznaczyć wszystkie lokalizacje przypisane do pracownika, aby usunąć dostęp do lokalizacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.
 2. Kliknij nazwę pracownika, którego chcesz edytować.
 3. W sekcji Lokalizacje kliknij opcję Edytuj.
 4. W oknie Wybierz lokalizacje wybierz lokalizacje, w których pracownik ma mieć dostęp do POS.
 5. Kliknij Gotowe.

Zbiorcze czynności

Możesz korzystać z czynności zbiorczych na stronie pracowników w kanale sprzedaży Punkt sprzedaży, aby przypisać lokalizacje do pracowników POS.

Przypisz lokalizacje

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.
 2. Wybierz pracowników, których chcesz przypisać do lokalizacji.
 3. Kliknij opcję Przypisz lokalizacje.
 4. W oknie Przypisz lokalizacje użyj listy lokalizacji, aby wybrać lokalizacje, które chcesz przypisać do wybranego pracownika. Dostępne i wyświetlane są tylko lokalizacje Shopify POS Pro.
 5. Kliknij Gotowe.

Filtrowanie

Możesz użyć strony pracowników w kanale sprzedaży Punkt sprzedaży, aby przefiltrować listę pracowników według lokalizacji:

Filtruj listę pracowników

Możesz użyć lokalizacji do filtrowania listy pracowników POS:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij Dodaj filtr, aby wybrać Lokalizację.
 4. Wybierz lokalizację, według której chcesz filtrować listę pracowników.

Zapisz odfiltrowane wyszukiwanie

Jeśli często wyszukujesz przy użyciu tych samych filtrów, możesz zapisać niestandardowy filtr dla swoich pracowników POS:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr,, aby wybrać jedną z lokalizacji.
 4. Wybierz lokalizację, według której chcesz filtrować listę pracowników.
 5. Kliknij Zapisz jako.
 6. W oknie Zapisz widok jako wprowadź nazwę filtra.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo